بهنام سلیمی , b_s

بهنام سلیمی

   ﺍﮔﺮﻣﻐﺰﺧﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩ ، ﺟﻬﺎﻥ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺷﺖ...
بهنام سلیمی , b_s

بهنام سلیمی

مطالب
cloobid
b_s
، 11 سال و 4 ماه و 4 روز
مرد 31 ساله مجرد
فوق ديپلم ،

رسانه ها

  • متولدین 1367 , 13677777
  • مجله خبری روز , News.online
  • 500 رسانه

    morebox img


تبلیغات

بهنام سلیمی , b_s
اینارو نه احمدی نژاد ریخته نه روحانی!
به خودت بیا هموطن

ادامه
99
بهنام سلیمی , b_s
___________________ برای حمایت از ما پست مجدد کنید ______________________
ادامه
بهنام سلیمی , b_s
بهنام 2 سال پیش
ﺍﮔﺮﻣﻐﺰﺧﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩ ، ﺟﻬﺎﻥ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺷﺖ...