کلوب دات کام پس از 12 سال فعالیت خاموش می شود بخوانید ...
م م , azaq

م م

 حقیقت اینه که اینجا زندگی نکردیم، اینجا مردیم! از بسته شدن این سایت اصلا ناراحت نیستم، سایتی که شده پر آدم مریض و بی کس و کار !
م م , azaq

م م

مطالب
cloobid
azaq
، 7 سال و 4 ماه و 11 روز
زن 77 ساله مجرد
زير ديپلم ،


تبلیغات

م م , azaq
م 1 روز پیش
حقیقت اینه که اینجا زندگی نکردیم، اینجا مردیم! از بسته شدن این سایت اصلا ناراحت نیستم، سایتی که شده پر آدم مریض و عوضی و بی بته !
99
م م , azaq
م اطلاعات حرفه خود را بروز کرد. 1 ماه پیش
م م , azaq
م اطلاعات علایق خود را بروز کرد. 1 ماه پیش
م م , azaq
م اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 ماه پیش
نام : م

نام خانوادگی : م

نام انگلیسی : M

نام خانوادگی انگلیسی : M

تولد : 1/فروردین/

تولد : 1/فروردین/1319

تولد : 1/فروردین/1319

شهر :

تحصيلات : زير ديپلم

م م , azaq
من کمی دیر
به دنیای تو پیوستم و این
قسمتی است
که من سخت از آن دلگیرم ..

امیر اخوان
ادامه
15
4
6