م ل ح م ر ه ش م , azaq

م ل ح م ر ه ش م

 بی‌تفاوتی نفس‌گیر‌ترین اتفاقِ ممکن است
م ل ح م ر ه ش م , azaq

م ل ح م ر ه ش م

مطالب
cloobid
azaq
، 6 سال و 8 ماه و 21 روز
زن 28 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

م ل ح م ر ه ش م , azaq
درست مثل وقتی که عاشقت شدم,
باران می بارد...
فکر کنم دوباره کسی,
عاشقت شده...!

کامران رسول زاده
ادامه
99
20
2
7
م ل ح م ر ه ش م , azaq
م ل ح 2 هفته پیش
بی‌تفاوتی نفس‌گیر‌ترین اتفاقِ ممکن است
م ل ح م ر ه ش م , azaq
همچنان امید می‌دارم که بعد از داغ هجر
مرهمی بر دل نهد امیدوار خویش را
سعدی
ادامه
18
3
6
م ل ح م ر ه ش م , azaq
انسان ها از رابطه بوجود می آیند،
در رابطه رشد می کنند،
در رابطه آسیب می بینند،
و در رابطه ترمیم می شوند.

#انسان_موجودی_یکروزه #اروین_د_یالوم
ادامه
26
8
7
م ل ح م ر ه ش م , azaq
او رفت و صبر رفت
و تحمل تمام شد
از هم گسست
سلسله ی اختیار ما
گفت از تو یاد میکنم
اما وفا نکرد
یادش به خیر
یار فراموشکار ما...

"مهدی اخوان ثالث"
ادامه
44
7
20