سارا آزادی , azade9660

سارا آزادی

 سنگ شدن‏”‏ دلم ، آخرین سین امسال بود ‏!‏ دیگر دلم با هیچ نگاهی نمی لرزد ..
سارا آزادی , azade9660

سارا آزادی

مطالب
cloobid
azade9660
، 11 ماه و 22 روز
زن 28 ساله مجرد
ليسانس ،

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • سرزمین حیوانات , lovely.animals
  • بچه های دربو داغون , parvazporkhatar
  • آخرالزمان , akhar_ol_zaman
  • دلتنگی , 1324657987
  • 13 رسانه

    morebox img


تبلیغات

سارا آزادی , azade9660
سارا 1 روز پیش
سنگ شدن‏”‏ دلم ، آخرین سین امسال بود ‏!‏ دیگر دلم با هیچ نگاهی نمی لرزد ..
99
کامنت بنویسید...
سارا آزادی , azade9660
سه شنبه 29 اسفند ، 17:29
عید شما هم مبارک آقا همایون
ادامه
همایون  , humayun_tanha
سه شنبه 29 اسفند ، 13:39
عیدت مبارک...
ادامه
سارا آزادی , azade9660
آخرالزمان 1 روز پیش
ادامه
سارا آزادی , azade9660
ادامه
سارا آزادی , azade9660
ادامه
سارا آزادی , azade9660
بله

اینجوریه داستان ...

ادامه