پریا دریایی , avaz_zendegi

پریا دریایی

 آنقدر گرم است بازار مکافات عمل   دیده گر بینا کنی هر روز ، روز محشر است
پریا دریایی , avaz_zendegi

پریا دریایی

مطالب
cloobid
avaz_zendegi
، 5 سال و 6 ماه و 4 روز
زن 32 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مدرس دانشگاه


تبلیغات

پریا دریایی , avaz_zendegi
پریا 1 هفته پیش
آنقدر گرم است بازار مکافات عمل دیده گر بینا کنی هر روز ، روز محشر است
99
پریا دریایی , avaz_zendegi
به انگشت نخی خواهم بست
تا فراموش نگردد فردا ،
زندگی شیرین است ،
زندگی باید کرد .
گرچه دیر است ولی ؛
کاسه ای آب به پشت سر لبخند بریزم ، شاید
به سلامت ز سفر برگردد
بذر امید بکارم ، در دل
لحظه را در یابم .
من به بازار محبت بروم فردا صبح ،
مهربانی خودم ، عرضه کنم ،
یک بغل عشق از آنجا بخرم .
یاد من باشد فردا حتما ،
به سلامی، دل همسایه ی خود شاد کنم ،
بگذرم از سر تقصیر رفیق ،
بنشینم دم در ،
چشم بر کوچه بدوزم با شوق ،
تا که شاید برسد همسفری ،
ببرد این دل مارا با خود .
و بدانم دیگر ،
قهر هم چیز بدیست .
یاد من باشد فردا حتما ،
باور این را بکنم ،
که دگر فرصت نیست ،
و بدانم که اگر دیر کنم ،
مهلتی نیست مرا .
و بدانم که شبی خواهم رفت ،
و شبی هست، که نیست ،
پس از آن فردایی......
ادامه
پریا دریایی , avaz_zendegi
زندگی
ڪوزه آبی خنک و رنگین است
آب این ڪوزه گـهی تلخ
گهی شور
و گهی شیرین است
"زندگی"
گرمی دلهای به هم پیوسته است
تا در آن دوست نباشد
همه درها بسته است!!
ادامه
پریا دریایی , avaz_zendegi
تعریف من از عشق همان بود که گفتم
در بند کسی باش که در بند حسین است.
ادامه