امیر رهگذران , automan

امیر رهگذران

 کلمات محبت آمیز، کوتاه و ساده اند؛ ولی بازتاب آنها تا بی نهایت ادامه دارد.   (مادر ترزا)
امیر رهگذران , automan

امیر رهگذران

مطالب
cloobid
automan
، 4 سال و 6 ماه و 22 روز
مرد 30 ساله متاهل
ليسانس ،


تبلیغات

امیر رهگذران , automan
زندگی نمایشی است
که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد!

پس آواز بخوان، اشک بریز، بخند
و با تمام وجود زندگی کن،
قبل از آنکه پرده ها فرود آیند
و نمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد ...
ادامه
99
امیر رهگذران , automan
امیر 6 ساعت پیش
کلمات محبت آمیز، کوتاه و ساده اند؛ ولی بازتاب آنها تا بی نهایت ادامه دارد. (مادر ترزا)
  کامنت بنویسید...
  امیر رهگذران , automan
  6 ساعت پیش
  برداشت از این فریاد به عهده دوستان (برداشت مثبت و برداشت منفی!!)
  ادامه
  امیر رهگذران , automan
  امیر 23 ساعت پیش
  گرت چشم خدابینی ببخشند . . . . . نبینی هیچ کس عاجزتر از خویش! (سعدی)
  امیر رهگذران , automan
  امیر 1 ماه پیش
  تکرار ، مادر مهارت است.
  کامنت بنویسید...
  آریانا سلام , ariana133
  یکشنبه 17 بهمن ، 10:58
  ادامه
  امیر رهگذران , automan
  شنبه 25 دی ، 18:15
  دیووووونه
  ادامه
  حوا , negar_banooooooo
  شنبه 25 دی ، 18:10
  مادر هم که احترامش واجب
  ادامه
  امیر رهگذران , automan
  رﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺭﺧﺖ ﭘﺮﭼﻢ ﻭﺻﻞ میکرﺩﻡ
  ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﺮﻡ ﯾﻪ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﻣﺸﮑﯽ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺖ
  ﻭ ﯾﻪ ﭘﺴﺮﻩ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺗﻤﺴﺨﺮ آمیزی ﮔﻔﺖ: ﺩﺍﺩﺍش! ﺷﻤﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﯿﺌﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻦ ؟
  ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﮔﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﺩ…
  گفت: ﭘﺲ ﺭﯾﺶ ﮐﻠﻪ ﻗﻨﺪﯾﺖ ﮐﻮ؟! ﺗﺴﺒﯿﺤﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

  ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺯﯾﺮ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﻤﺎﺩ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺯﺩﻩ
  ﻭ ﺷﯿﺸﻪ ﻋﻘﺐ هم آرم ﻓﺮﻭﻫﺮ چسبوندﻩ ﻭ ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻫﻔتاد ﻗﻠﻢ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻨﺎﺭﺷﻪ!

  ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺍﯾﻨﺎ ﭼﯿﻪ ﺭﻭی ﺷﯿﺸﻪ ﭼﺴﺒﻮﻧﺪﯾﺪ؟
  ﮔﻔﺖ: ﺍﯾﻨﺎ ﻧﻤﺎﺩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ ﻭ ﺯﺭﺗﺸه ﻭ نشون دهنده ﻧﮋﺍﺩ ﺯﻻل ﭘﺎﮎ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﻣﻨﻪ

  ﮔﻔﺘﻢ: ﻭﺍﻻ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯿﺎﺩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺪﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﯽ!
  ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻫﻢ ﺭﯾﺶ ﻭ ﺳﯿﺒﯿﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺪﺍﺭﯼ!

  ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﯿﻨﯿش را ﻧﻮﮎ ﺑﺎﻻ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎ عمل ﮐﺮﺩﯼ!
  ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺗﯿﭙﺶ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺑﻮﺩ…
  تاتو "ﭘﻠﯽ ﺑﻮﯼ" ﺭﻭ ﺩﺳﺘﺶ ﻧﺪﺍﺷت!

  ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻠﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ می گذﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﮔﻪ ﺍﻻﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ، حتما ﺩﻡ ﻣﺤﺮﻣﯽ ﺻﺪﺍی ﺿﺒﻂ ﻣﺎﺷﯿﻨش رو ﺯﯾﺎﺩ ﻧمی کرد!

  کوﺭﻭﺵ غیرت داشت و ﺯﻧﺶ ﺗﻮی ﺣﺮﻡﺳﺮﺍﺵ ﺑﻮﺩ
  ﻧﻪ ﮐﻪ بزکش ﮐﻨﻪ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﺟﻤﺎﻋﺖ!
  میشه بگی "اصالت کورش" رو کی حفظ کرده؟

  هیچی نگفت؛ بوق زد ﺭﻓﺖ…
  .
  .
  #پ.ن؛
  روز ۲۲ بهمن به مردم خیابان ها شربت و آبمیوه بدهند میگن این مردم برای ساندیس اومدند
  اما 7 آبان #ساندویج_کوروش_نشان توزیع کنند مدیونید اگه فکر کنید برای ساندویج آمدند
  ادامه