علی یوسفی , au1372

علی یوسفی

    من  و یـــــار و دل دیـــــــوانه بســــاطی  داشتیــــــم  ؛؛؛ عقــــــل بیکــــــــار بیــــــامد  همه را  بر هم زد .....
علی یوسفی , au1372

علی یوسفی

مطالب
cloobid
au1372
، 8 سال و 9 ماه و 5 روز
مرد 24 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مهندس کامپیوتر

رسانه ها

  • نیم نگاه , nim_negahclub
  • نسل جوان , javanclub
  • مشاوره ازدواج و خانواده , shenakhtclub
  • موسسه حقوقی قانون گستر , ghanoongostar
  • قطعه ای از بهشت , gheteii_az_behesht
  • 27 رسانه

    morebox img


تبلیغات

علی یوسفی , au1372
هرجا حدیثی، آیه ای، دعایی به دلت خورد، بایست؛

مبادا یک وقت بگذری و بروی، صبر کن؛

رزق معنوی خیلی مخفی تر از رزق مادی است؛

یک نفر از دری، دیواری می گوید

و در حقیقت خــداست که با زبان دیگران با

شما حرف می زند . . .
ادامه
99
علی یوسفی , au1372
اگـردعایت مستجاب نشد
یک دل سیر گریه کن
شایدلازم باشدمیان گریه هایت بگویی:

"اللهم اغفرلی الذنوب التی تحبس الدعا"
"خدایا،ببخش آن گناهانم راکه
دعایم راحبس کرده
ادامه
علی یوسفی , au1372
سفره آسمانی 6 روز پیش
علی یوسفی , au1372
در خیابان شمس تبریزی شهر تبریز زیارتگاهی وجود دارد که به قبر حمال معروفه.
فرد بیسوادی در تبریز زندگی میکرد و تمام عمر خود را در بازار به حمالی و
بارکشی می گذراند تا از این راه رزق حلالی بدست آورد.
یک روز که مثل همیشه در کوچه پس کوچه های شلوغ بازار مشغول حمل بار بود،
برای آنکه نفسی تازه کند، بارش را روی زمین می گذارد و کمر راست می کند.
صدایی توجه اش را جلب می کند؛ میبیند بچه ای روی پشت بام مشغول بازی است و
مادرش مدام بچه را دعوا میکند که ورجه وورجه نکن، می افتی!
در همان لحظه بچه به لبه بام نزدیک می شود و
ناغافل پایش سر میخورد و به پایین پرت میشود.
مادر جیغی میکشد و مردم خیره میمانند.
حمال پیر فریاد میزند "نگهش دار"!
کودک میان آسمان و زمین معلق میماند، پیرمرد نزدیک می شود،
به آرامی او را میگیرد و به مادرش تحویل میدهد.
جمعیتی که شاهد این واقعه بودند همه دور او جمع میشوند و
هر کس از او سوالی میپرسد:
یکی میگوید تو امام زمانی، دیگری میگوید حضرت خضر است،
کسانی هم میگویند جادوگری بلد است و سحر کرده.
حمال که دوباره به سختی بارش را بر دوش میگذارد،
خطاب به همه کسانی که هاج و واج مانده و هر یک به گونه ای واقعه را تفسیر می کنند،
به آرامی و خونسردی می گوید:
" خیر، من نه امام زمانم، نه حضرت خضر و نه جادوگر،
من همان حمالی هستم که پنجاه شصت سال است
در این بازار میشناسید. من کار خارق العاده ای نکردم،
بلکه ماجرا این است که یک عمر هر چه خدا فرموده بود، من اطاعت کردم،
یکبار من از خدا خواستم، او اجابت کرد.
اما مردم این واقعه را بر سر زبان‌ها انداختند و
این حمال تا به امروز جاودانه شد و قبرش زیارتگاه مردم تبریز شد.
ادامه
علی یوسفی , au1372
نمی توانی کسی را تغییر دهی!!!
ادامه