علی یوسفی , au1372

علی یوسفی

 ما از همه احوال شما آگاهیم و یاد شما را از خاطر نبرده ایم ...
علی یوسفی , au1372

علی یوسفی

مطالب
cloobid
au1372
، 8 سال و 10 ماه و 9 روز
مرد 24 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مهندس کامپیوتر

رسانه ها

  • نیم نگاه , nim_negahclub
  • نسل جوان , javanclub
  • مشاوره ازدواج و خانواده , shenakhtclub
  • موسسه حقوقی قانون گستر , ghanoongostar
  • قطعه ای از بهشت , gheteii_az_behesht
  • 27 رسانه

    morebox img


تبلیغات

علی یوسفی , au1372
99
علی یوسفی , au1372
علی 2 هفته پیش
ما از همه احوال شما آگاهیم و یاد شما را از خاطر نبرده ایم ...
علی یوسفی , au1372
هرجا حدیثی، آیه ای، دعایی به دلت خورد، بایست؛

مبادا یک وقت بگذری و بروی، صبر کن؛

رزق معنوی خیلی مخفی تر از رزق مادی است؛

یک نفر از دری، دیواری می گوید

و در حقیقت خــداست که با زبان دیگران با

شما حرف می زند . . .
ادامه
علی یوسفی , au1372
اگـردعایت مستجاب نشد
یک دل سیر گریه کن
شایدلازم باشدمیان گریه هایت بگویی:

"اللهم اغفرلی الذنوب التی تحبس الدعا"
"خدایا،ببخش آن گناهانم راکه
دعایم راحبس کرده
ادامه
علی یوسفی , au1372
سفره آسمانی 1 ماه پیش