آفتاب  , ati_aba_his

آفتاب

آفتاب  , ati_aba_his

آفتاب

مطالب
cloobid
ati_aba_his
، 7 سال و 4 روز
زن 30 ساله مجرد
ليسانس ، ماما


تبلیغات

آفتاب  , ati_aba_his
نوموخام ترین عکس :D
ادامه
99
31
5
10
آفتاب  , ati_aba_his
جمله آرامش بخش ایرانی ها هنگام خروج از ادارات دولتی

.

.

.

.
.

.

ریدم تو این مملکت :D
ادامه
9
3
4
آفتاب  , ati_aba_his
هیچوقت نفهمیدم چرا آدما زیرِ پتو احساس امنیت میکنن...

.
.

.
.

حالا گیریم یه جن اومد توی اتاق خواب بعد حتما ًمیگه:«الان اومــــــدم بخووووورمت ... اَه لعنتی پتو داره نمیشه!» :|
ادامه
7
2
4
آفتاب  , ati_aba_his
محبت و وفا 11 ماه پیش
ادامه
26
4
5
آفتاب  , ati_aba_his
محبت و وفا 11 ماه پیش
ادامه
12
4
6