, atefebist

SANA SEPEHR

   شاید کم رنگ باشم ..........اما دو رنگ نیستم........
  , atefebist

SANA SEPEHR

مطالب
cloobid
atefebist
، 4 سال و 8 ماه و 27 روز
زن 26 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

  , atefebist
SANA SEPEHR 1 هفته پیش
شاید کم رنگ باشم ..........اما دو رنگ نیستم........
99
  , atefebist
SANA SEPEHR 1 ماه پیش
خدایا!!! تو ان مشترک مورد نظری ک همیشه در دسترسی ....
  , atefebist
SANA SEPEHR 1 ماه پیش
خدایا یک مرگ بدهکارم و هزار آرزو طلبکار. . . خسته ام. . . یاطلبم را بده یا طلبت را بگیر....
  , atefebist
SANA SEPEHR 2 ماه پیش
به دنبال ویلچری هستم برای روزگار ظاهرا پایی برای راه امدن با من ندارد