, atefebist

SANA SEPEHR

 خیلی دلتنگتم … اما . . . نمیدانم “خیلی” را چگونه بنویسم، که “خیلی” دیده شود ..
  , atefebist

SANA SEPEHR

مطالب
cloobid
atefebist
، 6 سال و 5 ماه و 22 روز
زن 27 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

  , atefebist
SANA SEPEHR 1 ماه پیش
خیلی دلتنگتم … اما . . . نمیدانم “خیلی” را چگونه بنویسم، که “خیلی” دیده شود ..
99
  , atefebist
SANA SEPEHR 2 ماه پیش
خدای من! گلهای آفتابگردان در روزهای ابری بلاتکلیفند مثل من و روزهای بی تو بودن
  , atefebist
SANA SEPEHR 2 ماه پیش
چقدر سرد است! وقتی... دلتنگتم و نیستی
  , atefebist
SANA SEPEHR 2 ماه پیش
مدت هاست … بی آن که باشی؛ با تو زندگی کرده ام! تلخ تر از این؟
  , atefebist
SANA SEPEHR 3 ماه پیش
همین که “آرزوهایم” را خاک کردم به آرامش رسیدم چه ساده بود خوشبختی