, atefebist

SANA SEPEHR

 خیلی دلتنگتم … اما . . . نمیدانم “خیلی” را چگونه بنویسم، که “خیلی” دیده شود ..
  , atefebist

SANA SEPEHR

مطالب
cloobid
atefebist
، 6 سال و 2 ماه و 22 روز
زن 27 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

  , atefebist
SANA SEPEHR 1 روز پیش
خیلی دلتنگتم … اما . . . نمیدانم “خیلی” را چگونه بنویسم، که “خیلی” دیده شود ..
99
  , atefebist
SANA SEPEHR 1 روز پیش
همین که “آرزوهایم” را خاک کردم به آرامش رسیدم چه ساده بود خوشبختی
  , atefebist
SANA SEPEHR 4 روز پیش
خدا را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی ، مهربانند …
  , atefebist
SANA SEPEHR 1 ماه پیش
غصه هایت را با قاف بنویس که هرگز باورشان نکنی انگار فقط قصه است و بس …
  , atefebist
SANA SEPEHR 2 ماه پیش
لذت دنیا داشتن کسی است که دوست داشتنش حواسی برای آدم نمی گذارد . .