داریوش ا , atash_4

داریوش ا

 توی یک دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرن دو تا خسته دو تا تنها یکیشون تو یکیشون من.....
داریوش ا , atash_4

داریوش ا

مطالب
cloobid
atash_4
، 4 سال و 25 روز
مرد 46 ساله متاهل
ليسانس ، مهندس برق


تبلیغات

داریوش ا , atash_4
داریوش 1 ماه پیش
توی یک دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرن دو تا خسته دو تا تنها یکیشون تو یکیشون من.....
99
داریوش ا , atash_4
داریوش 5 ماه پیش
تو رگ بودن ما شعر سرخ رفتنه کمکم کن که دیگه وقت راهی شدنه.......
داریوش ا , atash_4
داریوش 7 ماه پیش
سکوتت را ندانستم نگاهم را نفهمیدی نگفتم گفتنی ها را تو هم هرگز نپرسیدی ....
کامنت بنویسید...
داریوش ا , atash_4
دوشنبه 18 اردیبهشت ، 15:28
مرسی
ادامه
دریا دریا , 33442211
یکشنبه 16 آبان ، 23:02
"سکوت"شرافتی دارد که گفتن ندارد___!
ادامه