داریوش ا , atash_4

داریوش ا

 آن که می گوید دوستت دارم خنیاگر غمگینی است که آوازش را از دست داده است ای کاش عشق را زبان سخن بود
داریوش ا , atash_4

داریوش ا

مطالب
cloobid
atash_4
، 4 سال و 11 ماه و 21 روز
مرد 47 ساله متاهل
ليسانس ، مهندس برق


تبلیغات

داریوش ا , atash_4
داریوش اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 5 ماه پیش
وضعيت تاهل : متاهل

99
داریوش ا , atash_4
داریوش 6 ماه پیش
آن که می گوید دوستت دارم خنیاگر غمگینی است که آوازش را از دست داده است ای کاش عشق را زبان سخن بود
داریوش ا , atash_4