آسمان هستی , asmanhassti

آسمان هستی

 سلام به همگی. طاعاتتون قبول باشه. مشکل مهمی دارم از همگی در این ماه خدا، التماس دعا دارم. ممنون
آسمان هستی , asmanhassti

آسمان هستی

مطالب
cloobid
asmanhassti
، 4 سال و 4 ماه و 8 روز
زن 39 ساله مجرد
فوق ليسانس ، غیرپزشکی


تبلیغات

آسمان هستی , asmanhassti
دولتهاضعف دارند+=سلطنت طلبها.منافقین خلق.احزاب نان به نرخ روزخور.اپوزیسیون مزدوروجاسوس غرب نشین وفریب خوردگان وجیره خواران داخلیشان.گروه های معاندو.....نسخه می پیچندتامطالبات مردم رابه نفع خودشان ودرجهت تبلیغ گروهشان وجذب ورهبری مردم استفاده کنند
خوزستان درکوران وغبارگردوخاک به سختی نفس می کشد+=گروه های نامبرده بالا+پان عربیسم هاومزدوران کشورهای عربی وهابی می خواهندازاین پیکرنحیف به نوایی برسندوشروع می کنندبه کوبیدن کشوروسازتفرقه وجدایی سردادن
دریاچه ارومیه داردخشک می شود+=پان ترکهاو مزدوران ترکیه وجمهوری آذربایجان که روزی پاره تن ایران بودوامروزدرسیطره صهیونیست هاست فارس هاراعامل آن معرفی می کنندوبرطبل نژادپرستی وتفرقه وتجزیه ایران می کوبند!!! و افرادنامبرده درگروه اول هم تلاش دارندازاین نمدکلاهی برای خودبدوزند
و........
دستورات اسلام نادیده گرفته شده واجرانمی شود.+=سکولارها+فرقه های انحرافی+زرتشتیان(الته به اسم زرتشت وزرتشتیان وبه کام بیگانگان واسلام ستیزان)+روشنفکرنماها
و......نسخه می پیچندکه اسلام وقوانین الهی آن ظرفیت اداره جامعه رانداردوکامل نیست ونسخه های پوسیده وامتحان پس داده ازرده خارج شده می نویسند
ایران زمانی به اقتدارورفاهی که شایسته مردم شریفش می باشدخواهدرسیدکه به خاطرمطالبات مردم دردام لاشخوران وفرصت طلبان نیفتدومردم بابصیرت آن ضمن محکوم کردن بیگانگان ومزدوران داخلی آنان وماهواره مداران ومدیران بی کفایت وابسته به هرکدام ازاحزاب سیاسی چشم طمع آنان راکورکنندواجازه ندهندمنافع ملی بازیچه فرصت طلبان خارجی وداخلی قرارگیرد
با یاری خداوندمتعال به امیدآنروز........
ادامه
99
30
7
32
آسمان هستی , asmanhassti
ادامه
آسمان هستی , asmanhassti
حضرت یحیی ( ع ) 11 ساعت پیش
ادامه
17
2
23
آسمان هستی , asmanhassti

امام علی " علیه السلام ":
هرکس بر رنج کسب و کار صبرنکند، باید رنج نداری را تحمل کند.

غررالحکم، حدیث 8987
ادامه
30
4
21
آسمان هستی , asmanhassti
هر ‌وقت فکر ‌میکنم ‌مخم تاب ‌ورداشته

عکسای هفته مد ‌پاریس‌ رو می بینم ‌

اعتماد ‌بنفسم‌ زیاد شه!
ادامه
43
16
28