محمود محمود , asdasd110

محمود محمود

 سلام به معرفت
محمود محمود , asdasd110

محمود محمود

مطالب
cloobid
asdasd110
، 8 سال و 7 ماه و 5 روز
مرد 46 ساله مجرد
فوق ليسانس ،


تبلیغات

محمود محمود , asdasd110
امام حسین (ع) 2 هفته پیش
ادامه
99
محمود محمود , asdasd110
آخرالزمان 2 هفته پیش
ادامه
14
2
3
محمود محمود , asdasd110
امام حسین (ع) 2 هفته پیش
ادامه
محمود محمود , asdasd110
اگر چیزی ارزش داشته باشد ان را پنهان میکنند و اجناس بی ارزش هر جا پخش و پلا
زسنگینی نمیبیند بنی ادم گزند
از سبک مغزی بشر چون سنگ پیش پا شود
حیا و ابرو رو چوب حراج نزنید و یک فاحشه خود فروخته را الگوی زندگی نکنید ارزش شما بیش از اینهاست
ادامه
11
2
6
محمود محمود , asdasd110
امام رضا علیه السلام
إیّاكَ أن تَتبَعَ النَّفسَ هَواها فَإنَّ فی هَواها رَداها ِ
مبادا از هواى نفس پیروى كنى كه در آن نابودى نهفته است .
مشکاه الانوار،ص455
ادامه
33
5
21