محمود محمود , asdasd110

محمود محمود

 سلام به معرفت
محمود محمود , asdasd110

محمود محمود

مطالب
cloobid
asdasd110
، 7 سال و 7 ماه و 15 روز
مرد 45 ساله مجرد
فوق ليسانس ،


تبلیغات

محمود محمود , asdasd110
ادامه
99
محمود محمود , asdasd110
ادامه
4
1
5
محمود محمود , asdasd110
ادامه
محمود محمود , asdasd110

تنـهایی از آن نیست کـه ..
آدم کسـانی را در اطراف نداشـته باشـد،
از این است که آدم صـاحب عقـایدی باشـد که
برای دیـگران پذیرفتنی نیست.
اگر انسـانی بیـش از دیـگران بداند،
تنـها می شـود.

ل ی ل ی
ادامه
کامنت بنویسید...
عادل شکیبا , 0731jf
3 ساعت پیش
تبر دسه کوتاه بده میخوام مث سالی تو پزشک دهکده پرتابش کنم:|
ادامه
 ل ی ل ی  , sevdasevdasebda
3 ساعت پیش
چاقو بدم؟:|
ادامه
عادل شکیبا , 0731jf
3 ساعت پیش
هوفففففف،بواشه :/
ادامه
محمود محمود , asdasd110
کتایون ریاحی:
سازمان محیط زیست را به خوزستان ببرید.
اگر خانم ابتکار برای زندگی و کار به خوزستان تشریف ببرند،
من هم حاضرم آن ۶ ماه را همراه ایشان در این منطقه بحران زده زندگی کنم!

ادامه
15
5
6