ایرج  صولتی , asd50

ایرج صولتی

 خدایا..... میدانم که در تنهاییم تو تنها همدم منی در بی کسی هایم تو تنها کسم هستی  خدایا.......
ایرج  صولتی , asd50

ایرج صولتی

مطالب
cloobid
asd50
، 4 سال و 9 ماه
مرد 35 ساله مجرد
ليسانس ، آزاد


تبلیغات

ایرج  صولتی , asd50
♥راضے ام باتو اگرسهم دلم غم بشود...!
وبهشت من اگرباتو جهنم بشود...!

روے این سینه تبدار تب آلود هوس...!
گنهے نیست اگردست تو مرهم بشود...!

چه گناهے چه حرامے چه ڪسے گفته ڪه دل...!
باید ازروے قوانین تو محرم بشود...!

من ازین غصه بجان آمده ام بے دینم...!
دین اگرباعث این غصه واین غم بشود...!

ڪافرم ڪافرمطلق به هوادارے تو...!
چه شودڪفر اگرچاره ے آدم بشود...؟!

گنه ست اینڪه اگرباتو بمانم...؟!به درڪ...!
بگذارید ڪه ازاهل جهنم بشود... ♥♥♥
ادامه
99
ایرج  صولتی , asd50
2 روز پیش
ادامه
ایرج  صولتی , asd50
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ ؛ ﮔﺎﻫـــــﯽ ﺑﺎ ﮐسانی ﺳﺎﺧﺘﻪ ؛
ﮔﺎﻫــــــــﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ؛ ﮔﺎﻫــــــــــﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ؛
ﮔﺎﻫـــــــــــﯽ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ ؛ ﮔﺎﻫـــــــــــــﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ؛
ﮔﺎﻫـــــــــــــــﯽ ﺩﺭ ﺗﻨـــــــﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ...!

ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ
ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺳــــــﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﮕــــــــﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻤــــــــﺎﻡ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺩﺭﺱﺁﻣﻮﺧــــــــﺘﻪ ﺍﻡ…!
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺧﻮﺷﺤـــــﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ
ﻫﺴﺘﻢ...!
ﺷﺎﯾﺪﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ …
اﻣﺎ ﺻﺎﺩﻗﻢ ...ﻣـــــــــــــﻦ ﺧﻮﺩﻡ
ﻫﺴﺘﻢ...
ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ …
ادامه
ایرج  صولتی , asd50
خواستم در خانه ات پیدا شوم ،اما نشد
خواستم تا با دلت تنها شوم ، اما نشد

خواستم با تو بمیرم در مسیر عاشقی
همسفر تا آ خر دنیا شوم ، اما نشد

خواستم با تو بگویم از غم پنهانی ام
باز هم در گوش دل نجوا شوم ، اما نشد

خواستم تا در کنار ساحل دریای عشق
عاشقانه گوهر دریا شوم ، اما نشد

خواستم لایق شوم ،با تو بمانم هر نفس
یک بغل احساس را شیدا شوم ، اما نشد

گشته ام دیوانه چون مجنون به دنبالت کنون
خواستم در عشق تو لیلا شوم ، اما نشد

ساده از چشمم گذشتی وامق رعنای من
خواستم در چشم تو عذرا شوم ، اما نشد

با تو پیمانی به دل دارم در اوج عاشقی
خواستم با عشق تو رسوا شوم ، امانش
ادامه
ایرج  صولتی , asd50
پاییز را دیدی؟!
آنان که رنگ عوض کردند، افتادند!
یادمان باشد؛
محبت، تجارت پایاپای نیست!
چرتکه نیندازیم که من چه کردم و در مقابل تو چه کردی!

بی شمار محبت کنیم،
حتی اگر به هردلیلی کفه ی ترازوی دیگران سبکتر بود...

اگر قرار باشد خوبی ما وابسته به رفتاردیگران باشد،
این دیگر خوبی نیست؛
بلکه معامله است...!
ادامه