ایرج صولتی , asd50

ایرج صولتی

 هوس بازان کسی راکه زیبا میبینند دوست دارند، اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند.
ایرج صولتی , asd50

ایرج صولتی

مطالب
cloobid
asd50
، 6 سال و 1 ماه و 14 روز
مرد 37 ساله مجرد
ليسانس ، آزاد


تبلیغات

ایرج صولتی , asd50
1 روز پیش
چه کسم من؟چه کسم من؟که بسی وسوسه مندم
گه از این سوی کشندم،گه از آن سوی کشندم
مگر استاره چرخم؟که زبرجی سوی برجی
به نحوسیش بگریم،به سعودیش بخندم
نفسی آتش سوزان،نفسی سیل گریزان
ز چه اصلم؟زچه فصلم؟به چه بازار خرندم؟
نفسی همره ماهم،نفسی مست الهم
نفسی یوسف چاهم،نفسی جمله گزندم
نفسی رهزن و غولم،نفسی تندوملولم
نفسی زین دو برونم،که بر آن بام بلندم
ادامه
99
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
جمعه 31 فروردین ، 01:45
ممنون مهرناز
ادامه
ایرج صولتی , asd50
زندگی باغی ست
که باعشق باقی ست
مشغول دل باش نه دل مشغول
بیشتر غصه های ما ازقصه های خیالی ماست
اگر فرهاد باشی همه چیز شیرین ست
ادامه
ایرج صولتی , asd50
3 ماه پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
شادی دادخواه , 13471111
سه شنبه 28 فروردین ، 10:06
لایک
ادامه
ایرج صولتی , asd50
چهارشنبه 22 فروردین ، 21:37
ممنون آرام
ادامه
ایرج صولتی , asd50
چهارشنبه 15 فروردین ، 22:11
مرسی پگاه خانم
ادامه
ایرج صولتی , asd50
3 ماه پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
شادی دادخواه , 13471111
سه شنبه 28 فروردین ، 10:06
لایک
ادامه
ایرج صولتی , asd50
چهارشنبه 15 فروردین ، 22:14
ممنون پگاه خانم
ادامه
ایرج صولتی , asd50
یکشنبه 8 بهمن ، 22:56
ممنون دوستان خوب
ادامه
ایرج صولتی , asd50
4 ماه پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
شادی دادخواه , 13471111
سه شنبه 28 فروردین ، 10:06
اححسنت
ادامه
ایرج صولتی , asd50
چهارشنبه 15 فروردین ، 22:13
ممنون پگاه
ادامه
ایرج صولتی , asd50
دوشنبه 9 بهمن ، 01:18
ممنون از همه دوستان
ادامه