ایرج صولتی , asd50

ایرج صولتی

 ﮔﺎﻫـــﯽ … ﻧﻤﯿﺸـــــــﻪ ﺩﺳــﺖﺍﺯ ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮑــﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﺣــــــــــــــــــــــﺘﯽﻭﻗﺘــــﯽ ﺍﺯﺵ ﺩﻟﺨــــــﻮﺭی!
ایرج صولتی , asd50

ایرج صولتی

مطالب
cloobid
asd50
، 4 سال و 6 ماه و 22 روز
مرد 35 ساله مجرد
ليسانس ، آزاد


تبلیغات

ایرج صولتی , asd50
پروانه شدم ، بال زدم ، سوخت دو بالم
دیوانه شدم ، داد زدم ، وای به حالم
بیخود شدم از خویش و از این گردش ایام
نومید و سر افكنده از این طالع و فرجام
ادامه
99
کامنت بنویسید...
هـــــلنا , barsavosh1000
چهارشنبه 7 مهر ، 07:33
لایک
ادامه
ایرج صولتی , asd50
سه شنبه 6 مهر ، 21:58
ممنون نکار
ادامه
ایرج صولتی , asd50
سال ها مثلِ درختی که دمِ نجاری ست
وقتِ روشن شدن ِ اره وجودم لرزید
ناهماهنگی تقدیر نشان داد به من
به تقاضای خود اصرار نباید ورزید
ادامه
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
سه شنبه 6 مهر ، 21:57
ممنون نکار
ادامه
ایرج صولتی , asd50
ایرج 2 روز پیش
ﮔﺎﻫـــﯽ … ﻧﻤﯿﺸـــــــﻪ ﺩﺳــﺖﺍﺯ ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮑــﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﺣــــــــــــــــــــــﺘﯽﻭﻗﺘــــﯽ ﺍﺯﺵ ﺩﻟﺨــــــﻮﺭی!
کامنت بنویسید...
غریبه , aftab71
چهارشنبه 7 مهر ، 12:38
لایکـــــــــــــــــــــــــــ
ادامه
غریبه , aftab71
چهارشنبه 7 مهر ، 12:37
دقیقا مثل من
ادامه
ایرج صولتی , asd50
سه شنبه 6 مهر ، 21:57
شما لطف دارید نکار
ادامه
ایرج صولتی , asd50
ایرج 3 روز پیش
تسبح می سازم از اسم زیبایت وهر روز صبح نام تورا صد بار می بوسیم
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
سه شنبه 6 مهر ، 12:44
ممنون اس اس
ادامه
ایرج صولتی , asd50
سه شنبه 6 مهر ، 00:06
ممنون شیدا
ادامه
ایرج صولتی , asd50
تنور دلت که گرم باشد
نان مهربانی اش را میخوری
هر چه دلت گرمتر
مهربانی ات بیشتر
و روزگارت آبادتر
تنور دلتون گرم
ادامه
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
سه شنبه 6 مهر ، 22:36
ممنون الناز
ادامه
ایرج صولتی , asd50
سه شنبه 6 مهر ، 12:43
ممنون اس اس
ادامه
ایرج صولتی , asd50
سه شنبه 6 مهر ، 00:06
شما لطف دارید شیدا
ادامه