ایرج صولتی , asd50

ایرج صولتی

 گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است ... باور کن.... بعضی ها تنهاترت می کنند ....
ایرج صولتی , asd50

ایرج صولتی

مطالب
cloobid
asd50
، 4 سال و 4 ماه و 15 روز
مرد 35 ساله مجرد
ليسانس ، آزاد


تبلیغات

ایرج صولتی , asd50
ایرج 1 هفته پیش
گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است ... باور کن.... بعضی ها تنهاترت می کنند ....
99
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
شنبه 2 مرداد ، 00:51
ممنون پرستو
ادامه
نازنین بانو , nazi.mt
پنجشنبه 31 تیر ، 19:11
احسنت
ادامه
ایرج صولتی , asd50
پنجشنبه 31 تیر ، 18:31
ممنون شیدا
ادامه
ایرج صولتی , asd50
وقتـــــــــــی قلـــــــــــــــم
بــــــــــه دســــت مـــیگیـــــــــــرم
و از "تــــــــــو" مـــــی نـــویســـــــــــم ...
"دلـــــــتنگـــــــــی"
چــــــــــه مـــــزه ی شیـــــــــرینـــــــــی دارد...
خـــــوشحــــالــــــــــم کـــــــــه
"دلـــــــتنگنـــــــــــم "....
ادامه
کامنت بنویسید...
شیـــــدا نیازی  , sheyda_63
پنجشنبه 31 تیر ، 18:33

گاهی با خودم فكر می كنم

درختی كه تنها بالای كوه
زندگی می كند،

چرا باید از جنگل فرار كرده باشد..؟
ادامه
ایرج صولتی , asd50
3 هفته پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
پنجشنبه 31 تیر ، 18:29
ممنون شیدا
ادامه
ایرج صولتی , asd50
ایرج 3 هفته پیش
هرچه قدم هایم را می شمارم به آخر نمی رسم چه بی انتهاست شب چشم هات!
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
شنبه 2 مرداد ، 00:52
ممنون پرستو
ادامه
ایرج صولتی , asd50
پنجشنبه 31 تیر ، 18:29
ممنون شیدا
ادامه
ایرج صولتی , asd50
آهای کافه چی از ما که گذشت

اما هرکه تنها آمد اینجا ازش نپرس چه میل داری؟

تلخ ترین قهوه دنیا را برایش بریز!

آدم های تنها مزاج شان به تلخی ها عادت دارد …

دروغگو زیاد نشده ، حرف راستِ که مفت هم نمیارزه

راه که بی راه بشه ، غریبه میشه راه بلد !

همه یادشون میمونه باهاشون چیکار کردی

ولی یادشون نمیمونه براشون چیکار کردی !
ادامه
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
پنجشنبه 31 تیر ، 18:29
ممنون شیدا
ادامه
 , 02356
دوشنبه 7 تیر ، 13:27
باز نمیشه
چی هستن
ادامه
ایرج صولتی , asd50
یکشنبه 6 تیر ، 21:09
منون فاطمه
ادامه