ایرج  صولتی , asd50

ایرج صولتی

    دل من در سبدی عشق به نیل تو سپرد ..نگهش دار به موسی شدنش می ارزد...
ایرج  صولتی , asd50

ایرج صولتی

مطالب
cloobid
asd50
، 4 سال و 10 ماه و 10 روز
مرد 36 ساله مجرد
ليسانس ، آزاد


تبلیغات

ایرج  صولتی , asd50
3 روز پیش
ادامه
99
ایرج  صولتی , asd50
حواسمون باشه دل آدما شیشه نیست که
روی اون « هــا » کنیم بعد با انگشت قلب بکشیم
بعد وایسیم آب شدنش رو تماشا کنیم و کیف کنیم !!!
رو شیشه نازک دل آدما اگه قلبی کشیدی
باید مردونه پاش وایستی.........
ادامه
ایرج  صولتی , asd50
فَقَط پیشِ «تُو» آرومَم
فَقَط با «تــــُو» جَهان خوبہ…
چِقَدبَدعادَتم ڪردے
نَباشے حالَم آشوبه…
ادامه
ایرج  صولتی , asd50
آدمهایی هستند که خیلی “وجود” دارند.
نمی گویم خوبند یا بد، چگالی ِ وجودشان بالاست.
اصلا یک «امضا» هستند برای خودشان!
افکار، حرف زدن، رفتار و هر جزئی از وجودشان امضادار است.
اینها به شدت «خودشان» هستند.
یعنی تا خودشان نباشند اینطور خاص و امضادار نمی شوند که!
در یک کلمه، «شارپ» هستند و یادت نمی رود «هستن» هایشان را،
بس که حضورشان پر رنگ است و غالبا هم خواستنی.
رد پا حک می کنند اینها روی دل و جانت،
بس که بَلدند “باشند” …
این آدمها را هر وقت به تورت خورد، باید قدر بدانی …
دنیا پر از آن دیگریهای بی امضایی است،
که شیب منحنی حضورشان، همیشه ثابت است !
کوتاه شود
ادامه
ایرج  صولتی , asd50
دوست عجب امنیت خوبی است
میتوانی با او خود خودت باشی
دوست انتخاب آزاد توست،
اختیار توست
نامش را در شناسنامه ات نمی نویسند
نامت را در شناسنامه اش نمی نویسند
دوست عرف نیست،
عادت نیست،
معذوریت نیست،
دوست از هر نسبتی مبراست.
دوست سایبان دلچسبى است تا
خستگی ات را با او به فراموشی بسپاری…
ادامه