ایرج صولتی , asd50

ایرج صولتی

 هوس بازان کسی راکه زیبا میبینند دوست دارند، اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند.
ایرج صولتی , asd50

ایرج صولتی

مطالب
cloobid
asd50
، 5 سال و 11 ماه و 16 روز
مرد 37 ساله مجرد
ليسانس ، آزاد


تبلیغات

ایرج صولتی , asd50
زندگی باغی ست
که باعشق باقی ست
مشغول دل باش نه دل مشغول
بیشتر غصه های ما ازقصه های خیالی ماست
اگر فرهاد باشی همه چیز شیرین ست
ادامه
99
ایرج صولتی , asd50
1 ماه پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
دوشنبه 9 بهمن ، 01:17
ممنون از همه دوستان
ادامه
ایرج صولتی , asd50
شنبه 30 دی ، 22:52
ممنون دوستان
ادامه
ایرج صولتی , asd50
جمعه 29 دی ، 21:16
مرد بودن با لباس مردونه نیست دل بزرگ می خواهد
ادامه
ایرج صولتی , asd50
1 ماه پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
یکشنبه 8 بهمن ، 22:56
ممنون دوستان خوب
ادامه
ایرج صولتی , asd50
شنبه 30 دی ، 22:53
ممنون دوستان عزیز
ادامه
ایرج صولتی , asd50
جمعه 29 دی ، 21:14
واقعیت همین آیت کتاب عشق را بخاطر ه یک برک غلط دور نمی اندازن
ادامه
ایرج صولتی , asd50
2 ماه پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
دوشنبه 9 بهمن ، 01:18
ممنون از همه دوستان
ادامه
ایرج صولتی , asd50
جمعه 29 دی ، 21:12
ممنون دوستان خوب و شما بزرگوار
ادامه
ایرج صولتی , asd50
ﺩﻝ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ؟
ﺑﻪ ﺩﺭ ﻭ ﺩﺷﺖ ﻭ ﺩﻣﻦ؟
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﻭ ﮔﻞ ﻭ ﮔﻠﺰﺍﺭ ﻭ ﭼﻤﻦ؟
ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻠﻮﺕ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﻣﻦ
ﺩﻝ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ؟
ﭘﯿﺮﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﻧﮑﻮﺳﺖ،
ﺩﻝ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ …
ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺟﺎﯾﮕﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺗﻮ
ﺳﺨﻨﺶ ﺭﺍﻩ ﮔﺸﺎ
ادامه