ایرج صولتی , asd50

ایرج صولتی

 چه کردی با وفا ، لب آفریدی . به گرمی بر لبش تب آفریدی . برای  آنکه  آن  لب را  نبوسم . هزاران دین ومذهب آفریدی
ایرج صولتی , asd50

ایرج صولتی

مطالب
cloobid
asd50
، 4 سال و 2 ماه و 20 روز
مرد 35 ساله مجرد
ليسانس ، آزاد


تبلیغات

ایرج صولتی , asd50
تصویر آلبوم از گلابتون 1 هفته پیش

99
ایرج صولتی , asd50
انشایم كه تمام شد
معلم با خط كش چوبی اش زد پشت دستم
وگفت جمله هایت زیباست
گفتم اجازه آقا
پس چرا میزنید؟؟؟
پوز خند تلخی زد وگفت
میزنم تا همیشه یادت بماند
خوب نوشتن وزیبا فكر كردن در این دنیا
تاوان دارد....♥♡
ادامه
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
پنجشنبه 30 اردیبهشت ، 18:49
ممنون مینا
ادامه
ایرج صولتی , asd50
یکشنبه 26 اردیبهشت ، 23:13
ممنون پرستو
ادامه
ایرج صولتی , asd50
ایرج 2 هفته پیش
چه کردی با وفا ، لب آفریدی . به گرمی بر لبش تب آفریدی . برای آنکه آن لب را نبوسم . هزاران دین ومذهب آفریدی
ایرج صولتی , asd50
داستانِ من و تــو از آنــجـا شـــروع شـد
که پـشـت شـیشـه ی بیجانِ مـانیـتـور به هم جان دادیــم
با دکــمه های سـَـرد کـیـبورد ، دســت هـای هــم را گـرفـتیـم و گــرمایـش را حـِـس کــردیـم
بـا صــورتـکها ، هــمـدیگـر را بـوســیـدیـم و طــمـع لــَـب هایمان را چـشـیـدیم
آهــنـگی را هم زمان با هــم گــوش کــردیـم و اشــک ریـخـتیـم و خندیدیم
عشق مان را با کلمات بی جان جان دادیم
ادامه
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
پنجشنبه 30 اردیبهشت ، 18:48
ممنون پرستو
ادامه
ایرج صولتی , asd50
پنجشنبه 30 اردیبهشت ، 18:48
ممنون مینا
ادامه
ایرج صولتی , asd50
ایرج 2 هفته پیش
هرچه میخواهم غمت را در دلم پنهان کنم سینه میگوید که من تنگ آمده ام فریاد کن ...