ایرج صولتی , asd50

ایرج صولتی

 هوس بازان کسی راکه زیبا میبینند دوست دارند، اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند.
ایرج صولتی , asd50

ایرج صولتی

مطالب
cloobid
asd50
، 5 سال و 6 ماه و 15 روز
مرد 36 ساله مجرد
ليسانس ، آزاد


تبلیغات

ایرج صولتی , asd50
ایرج 2 هفته پیش
هوس بازان کسی راکه زیبا میبینند دوست دارند، اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند.
99
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
شنبه 18 شهریور ، 23:11
واقعیت همین است در دلم جز این چیزی نیست
ادامه
نازنین بانو , nazi.mt
شنبه 18 شهریور ، 23:10
احسنت
ادامه
ایرج صولتی , asd50
شنبه 18 شهریور ، 03:13
ممنون شیدا
ادامه
ایرج صولتی , asd50
ایرج 2 هفته پیش
خجالت میکشم از دل اگر دل از تو بردارم ....................... حرامم باشد آسایش اگر قلبی بیازایم
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
شنبه 18 شهریور ، 23:12
این فریاد خواص را باید به یکی می گفتم خیلی بزرگوار است
ادامه
ایرج صولتی , asd50
شنبه 18 شهریور ، 03:13
ممنون شیدا
ادامه
ایرج صولتی , asd50
ایرج 1 ماه پیش
یکرنگ بمان ، حتی اگر در دنیایى زندگی می کنی که مردمش براى پررنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند . . .
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
پنجشنبه 16 شهریور ، 19:16
همه می کویند گور اوغی و گوراوغی یک بود بس
ادامه
ایرج صولتی , asd50
پنجشنبه 16 شهریور ، 19:15
اگر بی وفای بود بودی پیراهن یوسف را از هزاران فرسنک حس نمی کرد و در فراغ اون چند سال وانمی ایستاد
ادامه
نازنین بانو , nazi.mt
پنجشنبه 16 شهریور ، 19:14
أمان از فراق و بی وفائی
ادامه
ایرج صولتی , asd50
ایرج 1 ماه پیش
عشق کلید شهر قلب است به شرط آنکه قفل دلت هرز نباشد که با هر کلیدی باز شود
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
شنبه 18 شهریور ، 03:12
ممنون شیدا
ادامه
ایرج صولتی , asd50
پنجشنبه 16 شهریور ، 19:33
ممنون دوستان
ادامه
نازنین بانو , nazi.mt
پنجشنبه 16 شهریور ، 19:10
خواهش میكنم بامرام
ادامه
ایرج صولتی , asd50
گفتم: خدایا سوالی دارم؟
گفت:بپرس!
گفتم: چرا وقتی شادم همه با من می خندند! ولی وقتی ناراحتم کسی با من نمی گرید؟!!
پاسخ آمد:شادی را برای جمع کردن "دوست" آفریدم! ولی غم را برای انتخاب "بهترین دوست"....!!!
ادامه
کامنت بنویسید...
مجید عسگری , jahanroghan30
پنجشنبه 9 شهریور ، 12:57
من موقعی که غمگینم.تنها باشم خیلی راحترم.تا دوست ودلداری دورم باشه.
ادامه