ایرج صولتی , asd50

ایرج صولتی

   بهترینم! از اینجایی که من هستم...تا آنجایی که تو هستی...وجب به وجب دلتنگم!
ایرج صولتی , asd50

ایرج صولتی

مطالب
cloobid
asd50
، 4 سال و 5 ماه و 22 روز
مرد 35 ساله مجرد
ليسانس ، آزاد


تبلیغات

ایرج صولتی , asd50
ایرج 10 ساعت پیش
بهترینم! از اینجایی که من هستم...تا آنجایی که تو هستی...وجب به وجب دلتنگم!
99
ایرج صولتی , asd50
ایرج 1 هفته پیش
وجودم از وجودت در وجود است *** وجود تو وجود هر وجود است
ایرج صولتی , asd50
از تو به کجا شکایت کنم؟!
اینجا؛
همه طرفدار تو هستند
جسمم، روحم، قلبم، قلمم…
ادامه
کامنت بنویسید...
بهرام بهرامی , 12987
یکشنبه 24 مرداد ، 11:11
ب کجا!!!!
ادامه
سمیعه کریمی , samiehkt2012
پنجشنبه 21 مرداد ، 09:43
راست میگه
ادامه
ایرج صولتی , asd50
پنجشنبه 21 مرداد ، 02:02
زیباست
ادامه
ایرج صولتی , asd50
2 هفته پیش
ادامه
ایرج صولتی , asd50
ایرج 1 ماه پیش
گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است ... باور کن.... بعضی ها تنهاترت می کنند ....
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
یکشنبه 17 مرداد ، 22:59
ممنون لیلا
ادامه
ایرج صولتی , asd50
شنبه 9 مرداد ، 14:22
ممنون فرشته
ادامه
ایرج صولتی , asd50
شنبه 9 مرداد ، 02:20
ممنن گلی
ادامه