کلوب دات کام پس از 12 سال فعالیت خاموش می شود بخوانید ...
ایرج صولتی , asd50

ایرج صولتی

 هوس بازان کسی راکه زیبا میبینند دوست دارند، اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند.
ایرج صولتی , asd50

ایرج صولتی

مطالب
cloobid
asd50
، 5 سال و 8 ماه و 14 روز
مرد 36 ساله مجرد
ليسانس ، آزاد


تبلیغات

ایرج صولتی , asd50
میخــــــواهم عوض شوم!
چرا بایـــــد دلتنگ آغوشت باشم؟
میخـــــــواهم تو دلتـــــنگ آغوشَـــم باشــــی!
میخـــواهم آن سیــــبِ قرمزِ بالـــای درخــــــت باشـــــَم
در دورتـــــرین نُـــقطه
دقت کن!!!
رسیدن بــــه مَــــن آسان نیـــــست
اگر هِـــمـَتـَش را نـَـــداری
آسیــبی به درخت نـــزن
بــــه همان سیـــب های کِرم خورده ی روی زمــــین قانـــــــــع بــاش
ادامه
99
ایرج صولتی , asd50
ﻣﯿﮕﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﺐ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺧﻮﻧﻪ ﺭﺩ ﺑﺸﻪ
ﺍﻭﻝ ﺁﺏ ﺭﻭ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ!!
ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﭼﺮﺍ؟

ﭼﻮﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺗﻮ ﺁﺏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﭘﺎﺷﻮ ﺭﻭ ﺍﻭﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ! ﭼﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ ﺗﻮ ﺁﺏ...
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ...

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﺎ:
ﺭﻭ ﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ،
ﺭﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ،
ﺭﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ،
ﻭ ﺭﻭﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﻤﻮﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ

ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﭘﺎ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﯿﻢ..!!

اینطور نیست ؟ ؟
ادامه
ایرج صولتی , asd50
ایرج 2 ماه پیش
هوس بازان کسی راکه زیبا میبینند دوست دارند، اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند.
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
شنبه 18 شهریور ، 23:11
واقعیت همین است در دلم جز این چیزی نیست
ادامه
نازنین بانو , nazi.mt
شنبه 18 شهریور ، 23:10
احسنت
ادامه
ایرج صولتی , asd50
شنبه 18 شهریور ، 03:13
ممنون شیدا
ادامه
ایرج صولتی , asd50
ایرج 2 ماه پیش
خجالت میکشم از دل اگر دل از تو بردارم ....................... حرامم باشد آسایش اگر قلبی بیازایم
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
شنبه 18 شهریور ، 23:12
این فریاد خواص را باید به یکی می گفتم خیلی بزرگوار است
ادامه
ایرج صولتی , asd50
شنبه 18 شهریور ، 03:13
ممنون شیدا
ادامه
ایرج صولتی , asd50
ایرج 3 ماه پیش
یکرنگ بمان ، حتی اگر در دنیایى زندگی می کنی که مردمش براى پررنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند . . .
کامنت بنویسید...
ایرج صولتی , asd50
پنجشنبه 16 شهریور ، 19:16
همه می کویند گور اوغی و گوراوغی یک بود بس
ادامه
ایرج صولتی , asd50
پنجشنبه 16 شهریور ، 19:15
اگر بی وفای بود بودی پیراهن یوسف را از هزاران فرسنک حس نمی کرد و در فراغ اون چند سال وانمی ایستاد
ادامه
نازنین بانو , nazi.mt
پنجشنبه 16 شهریور ، 19:14
أمان از فراق و بی وفائی
ادامه