کلوب دات کام پس از 12 سال فعالیت خاموش می شود بخوانید ...
سید امیر رضا امیری , asbanbar

سید امیر رضا امیری

  گوشم از سیلی بیداد غمت سنگین شد
سید امیر رضا امیری , asbanbar

سید امیر رضا امیری

مطالب
cloobid
asbanbar
، 11 سال و 23 روز
مرد 45 ساله مجرد
فوق ليسانس ، روز نامه نگار


تبلیغات

سید امیر رضا امیری , asbanbar
1 ماه پیش
خدا حافظ دنیای مجازی مانده ام فریاد هایم را کجا فریادکنم
ادامه
99
سید امیر رضا امیری , asbanbar
فكر كردن كار مشكلی است. برای همین مردم بیشتر قضاوت میکنند .کارول گوستاو یونگ
ادامه
سید امیر رضا امیری , asbanbar
برای رسیدن به زندگی نو ، باید پیش از مرگ مرد
ادامه
سید امیر رضا امیری , asbanbar
زمین بر باغبان خون گریه میکرد
زمان هم بی امان خون گریه میکرد

چو دیدم اسب او بی صاحب آمد
تمام آسمان خون گریه میکرد

قد آیینه ها خم شد دوباره
دلم دریاچه غم شد دوباره

صدای سنج و دمام آمد از دور
بخون ای دل محرم شد دوباره

بخون ایدل که دشتستون صداشه
کمی فائز بخون دردم دوا شه

ملائک نوحه خوانان حسینند

بخون والله خدا هم از خداشه

شعراز : علیرضا قزوه
ادامه
سید امیر رضا امیری , asbanbar
ای مهربان
برایت سیب اوردم
سیب سرخ خورشید
ادامه