سید امیر رضا امیری , asbanbar

سید امیر رضا امیری

  گوشم از سیلی بیداد غمت سنگین شد
سید امیر رضا امیری , asbanbar

سید امیر رضا امیری

مطالب
cloobid
asbanbar
، 11 سال و 5 ماه و 24 روز
مرد 46 ساله مجرد
فوق ليسانس ، روز نامه نگار


تبلیغات

سید امیر رضا امیری , asbanbar
گفت : تا فراموشت کنم
چندی از این شهر سفر کن
ادامه
99
سید امیر رضا امیری , asbanbar
و افسانه تر از تو پیدا نکردم.
یلدا! هرسال که می گذرد پیر تر و زیبا تر میشوی این چه افسونی است یلدا؟
ادامه
سید امیر رضا امیری , asbanbar
6 ماه پیش
خدا حافظ دنیای مجازی مانده ام فریاد هایم را کجا فریادکنم
ادامه
کامنت بنویسید...
  , asaleeejon
دوشنبه 20 فروردین ، 13:28
سر قبر من
ادامه
علی دانشیان , nanuk110
سه شنبه 19 دی ، 13:45
تو فضای آزاد ، کوهی دشتی ...
ادامه
سید امیر رضا امیری , asbanbar
فكر كردن كار مشكلی است. برای همین مردم بیشتر قضاوت میکنند .کارول گوستاو یونگ
ادامه
کامنت بنویسید...
علی دانشیان , nanuk110
سه شنبه 19 دی ، 13:44
21
ادامه
رضا  , 009912309
سه شنبه 12 دی ، 09:30
20
ادامه
سید امیر رضا امیری , asbanbar
برای رسیدن به زندگی نو ، باید پیش از مرگ مرد
ادامه