سید امیر رضا امیری , asbanbar

سید امیر رضا امیری

  گوشم از سیلی بیداد غمت سنگین شد
سید امیر رضا امیری , asbanbar

سید امیر رضا امیری

مطالب
cloobid
asbanbar
، 10 سال و 6 ماه و 25 روز
مرد 45 ساله مجرد
فوق ليسانس ، روز نامه نگار


تبلیغات

سید امیر رضا امیری , asbanbar
هر وعده که دادند به ما باد هوا بود
هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود

چوپانی این گله به گرگان بسپردند
این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود ؟
ادامه
99
سید امیر رضا امیری , asbanbar
نمیترسم از کسی که هزار کتاب دارد و هر روز یکی را میخواند...! ترس من از ادم هایست که یک کتاب دارند وآن را مقدس میدانندو هیچگاه نمیخوانند
ادامه
سید امیر رضا امیری , asbanbar
چهل و 4 ساله شدم امروز
اما
دلم
کودکی
می خواهد
کودکی که ...
ادامه
کامنت بنویسید...
هستی م , shabebarani61
سه شنبه 18 آبان ، 10:45
تبریک با تاخیر
ادامه