کلوب به حیات خود ادامه می‌دهد! بخوانید ...
بهزاد رافعی , arvin_arvin63

بهزاد رافعی

 سلام
بهزاد رافعی , arvin_arvin63

بهزاد رافعی

مطالب
cloobid
arvin_arvin63
، 1 سال و 1 ماه و 2 روز
مرد 35 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مهندسی نفت


تبلیغات

بهزاد رافعی , arvin_arvin63
بهزاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 ماه پیش
درباره من : شاغل در بانک - فوق لیسانس نرم افزار

99
بهزاد رافعی , arvin_arvin63
بهزاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 ماه پیش
درباره من : شاغل در بانک مرکزی - فوق لیسانس نرم افزار

بهزاد رافعی , arvin_arvin63
بهزاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 ماه پیش
درباره من : کارمند بانک معاونت شعبه - فوق لیسانس نرم افزار

بهزاد رافعی , arvin_arvin63
بهزاد 2 ماه پیش
سلام
بهزاد رافعی , arvin_arvin63
بهزاد 2 ماه پیش
گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست....