کلوب دات کام پس از 12 سال فعالیت خاموش می شود بخوانید ...
بهزاد رافعی , arvin_arvin63

بهزاد رافعی

 سلام
بهزاد رافعی , arvin_arvin63

بهزاد رافعی

مطالب
cloobid
arvin_arvin63
، 11 ماه و 1 روز
مرد 35 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مهندس کامپیوتر


تبلیغات

بهزاد رافعی , arvin_arvin63
بهزاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 روز پیش
درباره من : شاغل در بانک مرکزی - فوق لیسانس نرم افزار

99
بهزاد رافعی , arvin_arvin63
بهزاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 هفته پیش
درباره من : کارمند بانک معاونت شعبه - فوق لیسانس نرم افزار

بهزاد رافعی , arvin_arvin63
بهزاد 2 هفته پیش
سلام
بهزاد رافعی , arvin_arvin63
بهزاد 2 هفته پیش
گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست....
بهزاد رافعی , arvin_arvin63
بهزاد 2 هفته پیش
گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست....