سینا سمیعی , arvin_arvin63

سینا سمیعی

 شاد کردن قلبی با یک عمل، بهتر از هزاران سر است که به نیایش خم شده باشد.
سینا سمیعی , arvin_arvin63

سینا سمیعی

مطالب
cloobid
arvin_arvin63
، 5 ماه و 16 روز
مرد 35 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مهندس معمار


تبلیغات

سینا سمیعی , arvin_arvin63
سینا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 4 روز پیش
نام : سینا

درباره من : ورزشکار و عاشق طبیعت شاغل در زمینه مدیریت و کنترل پروژه اسم شناسنامه ایم (امیرحسین)

99
سینا سمیعی , arvin_arvin63
سینا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 ماه پیش
نام خانوادگی : سمیعی

سینا سمیعی , arvin_arvin63
سینا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 ماه پیش
نام : امیرحسین

نام خانوادگی : کیا

سینا سمیعی , arvin_arvin63
سینا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 ماه پیش
نام : امیر حسین

نام خانوادگی : س کیا

نام انگلیسی : amirhossein

سینا سمیعی , arvin_arvin63
سینا 5 ماه پیش
شاد کردن قلبی با یک عمل، بهتر از هزاران سر است که به نیایش خم شده باشد.
کامنت بنویسید...
  ســــارا      شـمــــس  , princess_lucky
سه شنبه 5 اردیبهشت ، 01:19
عالمی را شاد کرد آنکس که یک دل شاد کرد ...
ادامه
نرگس پرواز قاصدک , gasedake
جمعه 27 اسفند ، 10:40
هر دو بجاست
ادامه