بهزاد رافعی , arvin_arvin63

بهزاد رافعی

 سلام
بهزاد رافعی , arvin_arvin63

بهزاد رافعی

مطالب
cloobid
arvin_arvin63
، 1 سال و 4 ماه و 10 روز
مرد 36 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مهندسی نفت


تبلیغات

بهزاد رافعی , arvin_arvin63
بهزاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 ماه پیش
درباره من : وزارت نفت (بازرسی فایننسهای مالی و بانکی) - فوق لیسانس

99
کامنت بنویسید...
بهزاد رافعی , arvin_arvin63
جمعه 29 دی ، 13:48
سلام نه بد نبود همچنان تو اون کارم هستم ولی مامور شدم به وزارت نفت به عنوان بازرس فایننسهای پولی بانکی
ادامه
بهزاد رافعی , arvin_arvin63
بهزاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 ماه پیش
درباره من : وزارت نفت (بازرسی تخصیص فایننسهای مالی و بانکی) - فوق لیسانس

بهزاد رافعی , arvin_arvin63
بهزاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 5 ماه پیش
درباره من : شاغل در بانک - فوق لیسانس نرم افزار

بهزاد رافعی , arvin_arvin63
بهزاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 5 ماه پیش
درباره من : شاغل در بانک مرکزی - فوق لیسانس نرم افزار

بهزاد رافعی , arvin_arvin63
بهزاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 6 ماه پیش
درباره من : کارمند بانک معاونت شعبه - فوق لیسانس نرم افزار