میعاد شمس , artimisshams

میعاد شمس

 بشکن خودرا تا شکنی قلب جهان این فتح میسر به شکست دگری نیست...
میعاد شمس , artimisshams

میعاد شمس

مطالب
cloobid
artimisshams
، 5 سال و 4 ماه و 2 روز
مرد 36 ساله مجرد
ليسانس ، کارمند


تبلیغات

میعاد شمس , artimisshams
زمزمه های عاشقی بی تو به سر نمی شود
هر روز صدایت نشنوم روز دگر نمی شود
استاد ناز ناظری با تو چه ها که دیده ام
عاشق شدن با آن نوا عاشق مگر نمی شود
ادامه
99
میعاد شمس , artimisshams
دل خام منو حصرت یک بوسه و انکار
دیوانه شدم دست منه خسته نگه دار
ادامه
میعاد شمس , artimisshams
میعاد 4 ماه پیش
بشکن خودرا تا شکنی قلب جهان این فتح میسر به شکست دگری نیست...
میعاد شمس , artimisshams
جان و قلب یورت زمستان سیاه شد
رنگ گلهای ناز گلستان سیاه شد
از اقبال شوم هم بگذریم فکر بد است
که خون مردم بی آب و نان سیاه شد
دلم خون است اشکم به راه بی دریغ
با چه تقصیر روزگار این مردمان سیاه شد؟؟؟
ادامه
میعاد شمس , artimisshams
به آسمان چنان مکن
غصه ی دل نهان مکن
گر که توهم شکسته ایی
به اشک من روان مکن
به فکر و سر نظر نکن
به شک دلت خزان مکن...
ادامه
کامنت بنویسید...
میعاد شمس , artimisshams
جمعه 12 خرداد ، 07:03
به به عالی
ادامه
لی لی  12345 , lili12345
پنجشنبه 11 خرداد ، 16:19
خوش باش که گیتی نه برای من و تست
وین کار برون ز ماجرای من و تست

در خلقت عالم نبود مقصودی
قصدی هم اگر بود ورای من و تست
ادامه