میعاد شمس , artimisshams

میعاد شمس

 بشکن خودرا تا شکنی قلب جهان این فتح میسر به شکست دگری نیست...
میعاد شمس , artimisshams

میعاد شمس

مطالب
cloobid
artimisshams
، 6 سال و 7 روز
مرد 37 ساله مجرد
ليسانس ، کارمند پتروشیمی


تبلیغات

میعاد شمس , artimisshams
من کجا سایه دیوار کجا
من کجا پاکت سیگار کجا
من کجا قهوه هر روزه ی تلخ
من کجا عاقبت کار کجا ...
ادامه
99
میعاد شمس , artimisshams
ما هم ره عشقیم ولیکن نفسی نیست
در کلبه ی درویشی ما هیچ کسی نیست
آنان که نظر در سفر عشق نمودند
آگاه بمانید که فریاد رسی نیست
ادامه
کامنت بنویسید...
  , sun0012
دوشنبه 17 اردیبهشت ، 22:52
عالی
ادامه
میعاد شمس , artimisshams
ای آنکه خبر داری و از تو اثری نیست
بر اوم برسان سلام مارا خبری نیست
ادامه
لیلی لیلی , kavir_iran
نوشته لیلی برای میعاد 2 هفته پیش
به ساعت نگاه کردم.
شش و بیست دقیقه صبح بود.
دوباره خوابیدم. بعد پاشدم. به ساعت نگاه کردم.
شش و بیست دقیقه صبح بود.
فکر کردم: هوا که هنوز تاریکه. حتماً دفعه ی اول اشتباه دیده ام.
خوابیدم.

وقتی پاشدم. هوا روشن بود ولی ساعت باز هم شش و بیست دقیقه صبح بود.
سراسیمه پا شدم. باورم نمی شد که ساعت مرده باشد. به این کارها عادت نداشت. من هم توقع نداشتم...

آدم ها هم مثل ساعت ها هستند.
بعضی ها کنارمان هستند مثل ساعت. مرتب، همیشگی.
آنقدر صبور دورت می چرخند که چرخیدنشان را حس نمی کنی.
بودنشان برایت بی اهمیت می شود. همینطور بی ادعا می چرخند. بی آنکه بگویند باطری شان دارد تمام می شود.
بعد یکهو روشنی روز خبر می دهد که او دیگر نیست.

قدر این آدم ها را باید بدانیم،
قبل از شش و بیست دقیقه ...
ادامه
میعاد شمس , artimisshams
به حرمت تقدست نفس زدم به جای تو
به حرمت سوز دلت نشسته ام به پای تو
نه اینکه بی وفا شدی نه اینکه بیگانه شدم
فقط برای عاشقی گریه کنم به نای تو
ادامه