علیرضا علیرضا , arpa83

علیرضا علیرضا

 به آن هایی که دوستشان دارید بی بهانه بگویید دوستت دارم بگویید در این دنیای شلوغ سنجاقشان کرده اید به دلتان بگوییدحتی اگر نشنوند
علیرضا علیرضا , arpa83

علیرضا علیرضا

مطالب
cloobid
arpa83
، 6 سال و 10 ماه و 14 روز
مرد 38 ساله مجرد
ليسانس ، IT


تبلیغات

علیرضا علیرضا , arpa83
مرا هزار امید است و هر هزار تویی

شروع شادی و پایان انتظار تویی

بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت

چه بود غیر خزانها اگر بهار تویی

دلم ز هرچه به غیر از تو بود خالی ماند

در این سرا تو بمان! ای که ماندگار تویی

شهاب زود گذر لحظه های بوالهوسی است

ستاره ای که بخندد به شام تار تویی!

جهانیان همه گر تشنگان خون منند

چه باک زان همه دشمن، چو دوستدار تویی

دلم صراحی لبریز آرزومندی است

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

سیمین بهبهانی

ادامه
99
کامنت بنویسید...
شرکت جامه ایرانیان , jamehiranian1397a
شنبه 9 تیر ، 18:09
سلام ، لطفا از محصولات شرکت ما دیدن فرمایید
www.jamehiranian.com
09179627930 - 09128451470 - 07635267908
ادامه
علیرضا علیرضا , arpa83
عشق است باقی ای دل باقی همه حکایت

ما عمر خویشتن را ضایع نمی گذاریم

خمخانه ایست معمور در وی شراب راوق

از بهر باده نوشان پیمانه می شماریم

هر عارفی که بینیم دایم امیدوار است

از ذوق نعمت الله ما نیز امیدواریم

شاه نعمت الله ولی

ادامه
علیرضا علیرضا , arpa83
گرچه هیچ نشانه نیست اندر وادی

بسیار امیدهاست در نومیدی

ای دل مبر امید که در روضه ی جان

خرما دهی ار نیز درخت بیدی
ادامه
علیرضا علیرضا , arpa83
هرچند فراق، پشت امید شکست

هرچند جفا دو دست آمال ببست

نومید نمی شود دل عاشق مست

هر دم برسد به هر چه همت، دربست

مولوی
ادامه
علیرضا علیرضا , arpa83
از اهل زمان عار می باید داشت

وز صحبتشان کنار می باید داشت

از پیش کسی کار کسی نگشاید

امید ، به کردگار می باید داشت

ادامه