کلوب به حیات خود ادامه می‌دهد! بخوانید ...
علیرضا علیرضا , arpa83

علیرضا علیرضا

 بزرگترین فریاد فریاد سکوت است
علیرضا علیرضا , arpa83

علیرضا علیرضا

مطالب
cloobid
arpa83
، 6 سال و 3 ماه و 7 روز
مرد 37 ساله مجرد
ليسانس ، IT


تبلیغات

علیرضا علیرضا , arpa83
علیرضا 6 روز پیش
بزرگترین فریاد فریاد سکوت است
99
علیرضا علیرضا , arpa83
علیرضا 1 هفته پیش
ای مترسک بیهوده دل به این مزرعه مبند کلاغی که دیروز آرزوی دیدنش را داشتی امروز بر شانه های مترسکی دیگر آشیانه کرده است ...
علیرضا علیرضا , arpa83
علیرضا 1 هفته پیش
قصه نیستم که بگویی نغمه نیستم که بخوانی صدا نیستم که بشنوی یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی من درد مشترکم مرا فریاد کن ... شاملو