فصــــــــل ســبــــــــــز , aroosak_tallaei

فصــــــــل ســبــــــــــز

 ببخشید که وسط دخالتای شما زندگی میکنیم....
فصــــــــل ســبــــــــــز , aroosak_tallaei

فصــــــــل ســبــــــــــز

مطالب
cloobid
aroosak_tallaei
، 2 سال و 3 ماه و 4 روز
زن 34 ساله متاهل
ديپلم دبيرستان ، مربی... والیبالیست.


تبلیغات

فصــــــــل ســبــــــــــز , aroosak_tallaei
اینقدر کیف داره چوبو ک ورمیداری ,گربه دزده حساب کار دستش میاد..:)):))
ادامه
99
فصــــــــل ســبــــــــــز , aroosak_tallaei
تنهایی خوب چیزی ست ...
منتظر هیچ کس نیستی
نه قول و قراری داری
نه ترس از دست دادن
نه رویای بدست آوردن
همه چیز را ساده می گیری
ساده غذا می خوری
ساده لباس می پوشی
ساده فکر می کنی

هیچ اضطرابی برای چک کردن اینستاگرامت نداری
چون مخاطب خاص نداری
در قید و بند رسیدن به خودت نیستی
هر وقت که دلت خواست
و به هر شکل که دلت خواست، می زنی بیرون
و تا هر ساعتی که دلت خواست، بیرون می مانی
هیچ کس را در انتظار خودت در هیچ جا نداری
بی حسی
تنهایی خوب چیزی ست
سر همه قرارها خودتی و خودت
ادامه
فصــــــــل ســبــــــــــز , aroosak_tallaei
ببخشید که وسط دخالتای شما زندگی میکنیم....
فصــــــــل ســبــــــــــز , aroosak_tallaei

فرقی ندارد چند ساله باشیم. همه مان یک دانه دختر کوچولوی سرتق تخس بدبین اما مهربان و عاشق توی خودمان داریم که دلش بند بهانه ست. که فکرش وسط همه دردهای ریز و درشت توی جمله " چی بپوشم؟ " گیر کرده باشد. همه ما خاطره داریم از پا کردن کفش پاشنه تق تقی و مالیدن قرمزترین ماتیک مادر به سرتاپایمان و کجکی کوتاه کردن چتری خودمان یا عروسکمان و لاک زدن ناخن های توی گوشت رفته اش. آشناییم با دختر کوچولویی که گاه اشک ریخته و گاه پایش را روی زمین کوبیده و گاه از ته ته دل خندیده و حواسش نبوده که کسی دندانهایش را دیده یا نه .. و این دخترک تنها کسی ست که تا آخر دنیا همراه ما "میماند" !
ادامه
1
فصــــــــل ســبــــــــــز , aroosak_tallaei
امروز به طور عجیبی دلم به حال انگشت وسطی پام خیلی سوخت!!
.
.
.
.
طفلکی خیلی مظلومه توجه کرده بودید؟!
نه مثل شست تو چشمه
نه مثل اون کنار شست بلنده
نه مثل این دوتا کناری به در و دیوار هی می خوره
همین طور تنهای تنها
زندگیش یکنواخت
فقط زنده س
زندگی نمی کنه که
انگشت وسطی پام خیلی دوست دارم...
ادامه
2