آرام م , armini

آرام م

 مولاعلی(ع): نابود شد ، كسی كه ارزش خود را ندانست.......
آرام م , armini

آرام م

مطالب
cloobid
armini
، 12 سال و 5 ماه و 10 روز
زن 77 ساله متاهل
دکتري و بالاتر ، هنرآموز


تبلیغات

آرام م , armini
آرام اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 سال پیش
درباره من : و آنکه این دنیا در حال گذر است و من و تو فقط رهگذر این دنیای خاکی هستیم و دیگر هیچ ........... با تشکر.....

99
آرام م , armini
آرام اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
آرام م , armini
آرام اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 3 سال پیش
تولد : 21/فروردین/1320