آرام م , armini

آرام م

 مولاعلی(ع): نابود شد ، كسی كه ارزش خود را ندانست.......
آرام م , armini

آرام م

مطالب
cloobid
armini
، 11 سال و 9 ماه و 8 روز
زن 76 ساله متاهل
دکتري و بالاتر ، هنرآموز


تبلیغات

آرام م , armini
آرام اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
درباره من : و آنکه این دنیا در حال گذر است و من و تو فقط رهگذر این دنیای خاکی هستیم و دیگر هیچ ........... با تشکر.....

99
آرام م , armini
خدایا در شب قدری که.............
توفیق نصیبمان می کنی تا قرآن بر سر بگذاریم؛
از تو مسئلت میکنیم لیاقتی عطا کنی تا بتوانیم :
قرآن را در دل بگذاریم ..............
ادامه
آرام م , armini
خدا کند که رضایم فقط رضای تو باشد
هوای نفس نباشد همه هوای تو باشد
خداکند که گذارت فِتد به منظر چشمم
که سجده گاه نمازم به جای پای تو باشد ...............
ادامه
آرام م , armini
آقا بیا به خاطریاران ظهور کن
ما را از این هوای سراسیمه دور کن
وقتی برای بدرقه ی عشق میروی
از کوچه های خلوت ما هم عبور کن
ادامه