آرمین رحمانی آملی , armin1365armin

آرمین رحمانی آملی

 تکرار مسواک زدن تو هر شب دندونا رو سفید میکنه و تکرار خاطرات موی سرو...
آرمین رحمانی آملی , armin1365armin

آرمین رحمانی آملی

مطالب
cloobid
armin1365armin
، 6 سال و 5 ماه و 24 روز
مرد 30 ساله متاهل
فوق ديپلم ، كارمند_حسابدار


تبلیغات

آرمین رحمانی آملی , armin1365armin
وقتی تورابطه زیادی مایه بذاری واسه طرفت،كارات عادی میشه و به چشمش نمیاد،اونوخت اگه كوچكترین اشتباهی بكنی ازش كوه میسازه، پس حدو نگه دارید..
ادامه
99
آرمین رحمانی آملی , armin1365armin
آرمین 1 ماه پیش
تکرار مسواک زدن تو هر شب دندونا رو سفید میکنه و تکرار خاطرات موی سرو...
آرمین رحمانی آملی , armin1365armin
آرمین 1 ماه پیش
به اون چیزی که احساس میکنی اعتماد کن، نه چیزی که میشنوی
آرمین رحمانی آملی , armin1365armin
بعضی حرف ها را
نه میتوان گفت
و نه میشود نوشت
بعضی حرف ها را فقط
باید سنگین کام گرفت
و آرام فوت کرد ...
ادامه
کامنت بنویسید...
آرمین رحمانی آملی , armin1365armin
اینکه دلتون
برای کسی تنگ میشه
دلیل نمیشه
اونو به زندگیتون برگردونید

دلتنگی بخشی ازرفتنه
ادامه
کامنت بنویسید...
المیرا  اس , elmira22.s
یکشنبه 5 شهریور ، 16:45
ک اغلب خلاف این حرف در میاد
ادامه
آرمین رحمانی آملی , armin1365armin
دوشنبه 12 تیر ، 19:03
یعنی چی؟
ادامه