پویا پارسا , aras254

پویا پارسا

 هیچکس با سگ های وحشی کار ندارد ولی سگهای رام را با لگد میزنند زندگی بازی سگ هاست...
 پویا پارسا , aras254

پویا پارسا

مطالب
cloobid
aras254
، 7 سال و 3 ماه و 8 روز
مرد 35 ساله مجرد
ليسانس ، مهندس مکانیک.ناظر


تبلیغات

 پویا پارسا , aras254
آس و پاس 3 ماه پیش
نظرتون چیه
ادامه
99
 پویا پارسا , aras254
ﻣﺬﮐﺮ ﻋﺰﯾﺰ " : ﻣﺮﺩ " ﺑﺎﺵ !
ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﻧﯿـﺎﺯ ﺩﺍﺭﻩ !
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ؛ ﻧـــﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺟﺴﻤﺖ !
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺖ ، ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ، . . . !
ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺣـﺮﻑ ﺑﺰﻥ ، ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺑﺨﻨﺪ ، ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ ،
ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ ، ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺑﺒﺨﺶ ، ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻩ !
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ﻭ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﮑﻦ ؛
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﺣﻖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭﺕ ﮐﺮﺩﻩ ...
ﻭ ﺑﻬـﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ .....
ﻣﻮﻧﺚ ﻋﺰﯾﺰ " : ﺯﻥ " ﺑﺎﺵ !
ﺗﻮ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﻧﺪﻩ ﺍﯼ !
ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺑﺒﯿﻦ ، ﺣﺲ ﮐﻦ ، ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ ، ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮ ...
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ...
ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺗﺮﺍ ﻣﯿﺨﺮﺩ ﺟﺰ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻧﺪﺍﺭﺩ !
ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ !
ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ...
ادامه
 پویا پارسا , aras254
■ برای مشاهده ادامه مطلب و عکسهای بیشتــر روی لینک زیر [ ▼▼ ] کلیک کنید
ادامه
 پویا پارسا , aras254
سکوت گاهی حقیقت بی رحمانه دردیست
که نه فریاد آرامش میکند ...

نه گریستن
نه اعتراض
نه گذشتن !!!
ادامه