آنتی آریا , anti.lie

آنتی آریا

 تسلیت عرض میکنم برای خانواده های کشته شده در پلاسکو.
آنتی آریا , anti.lie

آنتی آریا

مطالب تصاویر 7
cloobid
anti.lie
، 7 ماه و 2 روز
مرد 77 ساله مجرد
زير ديپلم ،

آلبوم تصاویر

 • :x
 • :(

7 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

آنتی آریا , anti.lie
گردیده وطن غرقه ی اندوه و محن وای////ای وای وطن وای
خیزید و رویید از پی تابوت و کفن وای//////ای وای وطن وای
از خون جوانان که شده کشته در این راه///رنگین طبق ماه
خونین شده صحرا و تل و دشت و دمن وای//ای وای وطن وای
کو همت و کو غیرت و کو جوش فتوّت؟/////کو جنبش ملت؟
دردا که رسید از دو طرف سیل فتن وای////ای وای وطن وای
افسوس که اسلام شده از همه جانب/////پا مال اجانب
مشروطه ی ایران شده تاریخ زمن وای////ای وای وطن وای
تنها نه همین گشت وطن ضایع و بد نام///گمنان شد اسلام
پژمرده شد این باغ و گل و سرو وسمن وای///ای وای وطن وای
بلبل نبرد نام گل از واهمه هرگز////نرگس شده قرمز
سرخ اند از این غصه سفیدان چمن وای////ای وای وطن وای
بعضی وزراء مسلکشان راهزنی شد///سرّی علنی شد
گشته علما غرقه در این لای و لجن وای///ای وای وطن وای
سوزد جگر از ماتم خلخال خدایا////محشر شده آیا؟
یک جامه ندارد رعیت به بدن وای///ای وای وطن وای
گاهی خبر آرند که سر عسکر رومی///آمد به ارومی
گه استره ویران شده از شاهسون وای///ای وای وطن وای
افسوس از این خاک گوهر خیزو گهر زا///گردید مجزا
از چار طرف خاک به از مشک ختن وای///ای وای وطن وای
کو بلخ و بخارا و چه شد خیوه و کابل؟///کو بابل و زابل؟
شام و حلب و ارمن و عمان و عدن وای///ای وای وطن وای
بر منظره ی قصر زراندود و مطرّا////جغد است صف آرا
بنشسته دین بوم و دمن، زاغ و زغن وای///ای وای وطن وای
یک ذره ز ارباب ندیده ست معیّت///بی چاره رعیـّت
کارش همه فریاد حسین وای و حسن وای///ای وای وطن وای
اشرف به جز از لاله ی غم هیچ نبوید///هر لحظه بگوید
ای وای وطن وای وطن وای وطن وای////ای وای وطن وای
((اشرف الدین گیلانی))
ادامه
99
کامنت بنویسید...
آنتی آریا , anti.lie
1 ساعت پیش
ادامه
 , simancar
4 ساعت پیش
ای وای وطن وای....
ادامه
آنتی آریا , anti.lie
آنتی آریا 1 روز پیش
تسلیت عرض میکنم برای خانواده های کشته شده در پلاسکو.
کامنت بنویسید...
 , simancar
جمعه 1 بهمن ، 13:12
..
ادامه
جواد , harrypotter3
جمعه 1 بهمن ، 07:43
سلیت
ادامه
آنتی آریا , anti.lie
آنتی آریا 3 روز پیش
یک مسؤول (بلند پایه خصوصا)نه عزل میشه نه بازنشست میشه بلکه از سمتی به سمت دیگر منصوب میشه.قانون پایستگی ریاست در ایران
کامنت بنویسید...
 , simancar
چهارشنبه 29 دی ، 12:36
.........
ادامه
آنتی آریا , anti.lie
1 هفته پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
غزل بانو , ghazal499
سه شنبه 28 دی ، 20:25
like
ادامه
آیــهـــان آذربایجانلی , hosendostdar
شنبه 25 دی ، 14:00
لعنت خدا بر جماعت کوروش پرست و سلطنت طلب و باستان گرا
اینا حرفای این جماعت پست هستش
ادامه