زری حسینی , angrygirl323

زری حسینی

 به خودت راست بگو.اونوقت توان دروغ گفتن به بقیه رو نداری...
زری حسینی , angrygirl323

زری حسینی

مطالب
cloobid
angrygirl323
، 3 سال و 8 ماه و 27 روز
زن 21 ساله مجرد
زير ديپلم ، محصل


تبلیغات

زری حسینی , angrygirl323
زری 3 سال پیش
به خودت راست بگو.اونوقت توان دروغ گفتن به بقیه رو نداری...
99
    کامنت بنویسید...
    زری حسینی , angrygirl323
    زری 3 سال پیش
    فکر میکردم تو همدردی...ولی نه...تو هم,دردی...