کلوب دات کام پس از 12 سال فعالیت خاموش می شود بخوانید ...
زری حسینی , angrygirl323

زری حسینی

 به خودت راست بگو.اونوقت توان دروغ گفتن به بقیه رو نداری...
زری حسینی , angrygirl323

زری حسینی

مطالب
cloobid
angrygirl323
، 4 سال و 8 ماه و 7 روز
زن 22 ساله مجرد
زير ديپلم ، محصل


تبلیغات

زری حسینی , angrygirl323
زری 4 سال پیش
به خودت راست بگو.اونوقت توان دروغ گفتن به بقیه رو نداری...
99
    کامنت بنویسید...
    زری حسینی , angrygirl323
    زری 4 سال پیش
    فکر میکردم تو همدردی...ولی نه...تو هم,دردی...