اَمیـ؁ــر              , amirj0o0o0o0on

اَمیـ؁ــر

 اَمیـ؁ــر              , amirj0o0o0o0on

اَمیـ؁ــر

مطالبدوستان 2
cloobid
amirj0o0o0o0on
، 10 سال و 11 ماه و 23 روز
مرد 30 ساله مجرد
ليسانس ، ✔ طرّاحِ دکوراسیوטּِ داخلــــے

دوستان

رسانه ها

 • خوی , khoyliclub
  معاونخوی
 • گوشی شاپ , gooshishop
 • 7 رسانه

  morebox img


تبلیغات

اطلاعات پروفایل

کلوب آی دی

cloobid
amirj0o0o0o0on
، 10 سال و 11 ماه و 23 روز

نام

اَمیـ؁ــر ،

شغل

✔ طرّاحِ دکوراسیوטּِ داخلــــے

درباره من

✔ هَوا سَرد اَست وُ چاے هاےِ یِکــ نَفَرهِ سَرماےِخانہِ را بیشتَر میکُنَد ؛ خوُدҐَ خواستَҐ اَمّــا خوُدَҐ هَҐ میدانَҐ کـِـہ دُنیــا بِدوטּِ عِشق دُنیــا نیستـــ ( ! ) ؛ حالَҐ اَصلَــا خوب نیستــ بــا ڪَمتَــریـטּ حَــرف مُنفَجِــر میشَوَҐ ؛ این مَــ טּ هیچ شِباهَتے بــا مَـטּ نَــدارَد ؛ ڪَمے دِلَҐ خوابیدَטּ بِدوטּِ ڪوڪ ڪَردטּِ ساعَت مے خواهَد ( ! ) ؛ چِقَدر ڪِتابِ نَخواندهِ دارَҐ ؛ چِقَدر فیلҐ ِ نَدیدہِ وُ چِقَدر شَبِ بیدار نماندهِ بِہ خوُدҐ بِدِهڪارَҐ ؛ خَستِہ اَҐ وَ این خَستِگے را حَتّے توِ هَҐ میدانے ؛ دَرد توُیے وَ دَرمان نیــز ، ڪَمے آرامش ، ڪَمی سُڪوت . . . !!!
✔ نامَҐ را پِدَرَҐ اِنتِخاب ڪَرد ! ناҐ خانِوادِگے اَҐ را یِڪی اَز اَجدادَҐ ! دیگَر بَس اَست ! راهَҐ را خودَҐ اِنتِخاب خواهَҐ ڪَرد . . .
✔ مُتَوَلِد بیست و شِشُҐ آباטּ یِک هِزار و سیصَد و شَصت و هَفتِ خورشیدے ساعت پَنج و نیҐ عَصرَ Ґ .
✔ خِیلے زود عَصبانے میشَҐ و خِیلیَҐ زود می خَندَҐ . آدَمِ خِجـــالَتے اے هَستَҐ ، وَلے هَمیشهِ نـَــه . آدَمے نیستَҐ کِه بِه فِکرِ اِنتِقاҐ وُ تَلافے باشَم ، وَلے هَر کے ، بِهِم نامَردی کُنہِ ؛ هَمون کاروُ باهاش مے کُنـҐ و اَگــہِ خُوشِش اومَد ، شایَد مَنَـҐ خُوشَـҐ اومدهِ باشہِ( ! ) ;)
✔ اَهلِ دُروغ و دورویے نیستҐ و اَز دُروغ و دورویے مُتَنَفِرَҐ .
✔ مَغرور نیستَҐ و اَز آدَماے مَغرور مُتَنَفِرَ Ґ . اَز اونایے کـهِ اَلَکےخـُودِشونو مے گیرَטּ وُ ڪِلاسِ اَلَڪے می ذارَטּ ، مُتَنَفِّرَҐ . - آدَمے نیستَم ڪـِہِ بہ یِڪے اِلتِماس ڪُنَـҐ . چوטּ ڪُلَا مِنَت ڪِشے تو خونَـҐ نیست .
✔ خِیلے خِیلے سَخت بہِ یِڪی اِعتِماد می ڪُنَـҐ ، وَلی اَگه اِعتِماد ڪردَҐ ، بِه خاطِرِش جونَمَـҐ میدَҐ .
✔ شیر ها اِدِّعــــا مے کُنَند سُلطاטּِ جَنگَل اَند . . .
بَبر ها اِفتخِارِشاטּ این اَست کهِ دَرَّندهِ تَریـטּِ حِیواناتِ روے ِ زَمین اَند . . .
اَمّا خَندهِ اَم مے گیرَد وَقتے مے بینَم دَر سیرک بِہ دَستورِ یِک آدَم بالا وُ پایین مے پَرَند . . . ( ! )
اَمّا عَقرَب هــــا رام نِمے شَوَند ، بَرایِ کَسے عَوَض نِمی شَوَند وَ نَقش بازے نِمے کُنَند . . .
مَن یِہ عَقرَبِ آبانے اَم . . .
عَقرَبے کهِ هَمہِ مے داَنند حُکمِ بازے با او مَرگ اَست . . . ;)

وضعیت

مرد مجرد متولد 26/آبان/1367

محل سکونت

Iran ، آذربایجان-غربی ، خوی

تحصيلات

ليسانس

دین

اسلام

تاریخ عضویت

5 تیر 1386 ساعت 20:04