امیر خان  , amir_kuwait

امیر خان

  کنار کسانی باشید که از زندگی لذت می برند و خوشی در چشمانشان موج میزند.          پائولو کوئیلو       ID telegram : @Amir_khan_2020
امیر خان  , amir_kuwait

امیر خان

مطالب
cloobid
amir_kuwait
، 12 سال و 2 ماه و 9 روز
مرد 39 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مهندس کامپیوتر


تبلیغات

امیر خان  , amir_kuwait
امیر 1 هفته پیش
کنار کسانی باشید که از زندگی لذت می برند و خوشی در چشمانشان موج میزند. پائولو کوئیلو ID telegram : @Amir_khan_2020
99
امیر خان  , amir_kuwait
هیچ وقت فکر نکن که جنگ، هر قدر هم منصفانه و یا ضروری ،
چیزی جز جنایت باشد.

#ارنست_همینگوی
ادامه
امیر خان  , amir_kuwait
امیر اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 ماه پیش
امیر خان  , amir_kuwait
پرسپولیس زندگیمه 2 ماه پیش
ادامه
امیر خان  , amir_kuwait
نگاه حسرت الود نوازنده

نگاه حصرت الود به صندلی خالی خود این خانم نوازنده ارکستر ملی اصفهان هقته ها تمرین کرده
موقع اجرا چون زن بوده اجازه ندادن ساز بزنه
ادامه