امیر حسینی , amir1391

امیر حسینی

 اگردلت گرفت سکوت کن این روزهاهیچ کسی معنی دل تنگی رانمیفهمد..................
امیر حسینی , amir1391

امیر حسینی

مطالبدوستان 7
cloobid
amir1391
، 6 سال و 5 ماه و 23 روز
مرد 45 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ، کارمند

دوستان

 • مریم  , mehrabe
 • ش ک , behinazi
 • فرزانه ک ل , farzanehkolbadinezhad
 • 7 نفر

  morebox img

رسانه ها

 • کلوب دات کام , recreation
 • گرگان نما , gorgannama
 • 500 رسانه

  morebox img


تبلیغات

امیر حسینی , amir1391
استادی پرسید:
چرا وقتی عصبانی هستیم داد میزنیم ؟
یڪی ازدانشجویان گفت :
چون درآن لحظه خونسردیمان را از دست می دهیم
استاد گفت :این درست ؛اما چراباوجودی ڪه طرف مقابل ڪنارمان است داد می زنیم ؟

بعد از بحث های فراوان سرانجام استاد چنین توضیح داد :
هنگامی ڪه دونفراز یڪدیگر عصبانی هستند قلبهایشان از یکدیگرفاصله می گیردوبرای جبران این فاصله مجبورند داد بزنند،
هرچه عصبانیت بیشتر،فاصله بیشتر و آنها باید صدایشان را بلندتر ڪنند،
سپس استاد پرسید :
هنگامی ڪه دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقی می افتد؟
آنها به آرامی با هم صحبت می ڪنند،چرا؟
چون قلب هایشان خیلی به هم نزدیک است و هنگامی که عشق شان به یڪدیگر بیشتر شد حتی حرف معمولی هم باهم نمی زنند و فقط در گوش هم نجوا میڪنند و عشق شان همچنان بیشتر می شود
سرانجام حتی نجوا هم نمی ڪنند و
فقط یڪدیگر را نگاه می ڪنند
این همان عشق خداست به انسان
ڪه خدا حرف نمی زند
اما همیشه صدایش رادر همه وجودت حس میڪنی
اینجاست ڪه بین انسان وخدا هیچ فاصله ای نیست
و می توانی در اوج همه شلوغی ها بدون اینڪه لب به سخن بازڪنی
با او حرف بزنی
خدایی باشید و عاشق....
ادامه
99
امیر حسینی , amir1391
انسان‌ها،
با مهرشان کارخورشید را
بر عالم هستی میکنند
به دلهای تاریک
روشنایی می‌بخشند

اندیشه کن،
تا پیشه‌ور مهربانی باشی
هدیه شما عشق وآرامش باشد
تا آسمان در قلبها، جاودان بماند
ادامه
امیر حسینی , amir1391
خوشبختى داشتن
این حس است ڪه
دلتان نخواهد
ڪس دیگرى باشید،
جاى دیگرى زندگى
ڪنید و ڪار دیگرى
داشته باشید.

از زندگیتان همانگونه
ڪه هست لذت ببرید!

ادامه
امیر حسینی , amir1391
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم.......بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم......به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم

حضرت سعدی
ادامه
کامنت بنویسید...
آرش ص , arash.teh
جمعه 15 اردیبهشت ، 20:13
سپاس از بذل توجه دوستان پرمهر و معزز ، محمد گرامی و نیلوفر گرامی و آزیتا گرامی

از گل شنیدم بوی او مستانه رفتم سوی او....تا چون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم....رهی معیری ........
ادامه
آزیتا , azita.96
جمعه 15 اردیبهشت ، 19:10
گفتی که باصفاتر ازاین نوبهار چیست... گفتم جمال دوست ... بس باصفاتر است...
ادامه