امیر  , amir.hh777

امیر

 ♥ باد   ورقهای دفتر شعرم را با خود برد    فردا تمام شهر عاشقت میشوند ♥
امیر  , amir.hh777

امیر

مطالب
cloobid
amir.hh777
، 2 سال و 10 روز
مرد 51 ساله مجرد
زير ديپلم ،


تبلیغات

امیر  , amir.hh777
قسم به زلف سیاهش که اعتبار من است

ربوده صبر و قرارم ولی ، قرار من است ...
ادامه
99
امیر  , amir.hh777
نمی پرسی ز من بیش از تو ای دل چه کس با خلوت دل اشیان داشت...
ادامه
امیر  , amir.hh777
1 هفته پیش
دو چشمت را شعر میڪنم
چشمڪ میزنی !
قافیه بهم میریزد.
ادامه
امیر  , amir.hh777
یه وقتایی فراموش کردن بعضیا

مثل فراموش کردن نفس کشیدنه، درست مثل فراموش کردن تو..رفیق
ادامه
امیر  , amir.hh777
انعکاس چیزی باش که میخواهی در دیگران ببینی
اگر عشق میخواهی؛ عشق بورز
اگر صداقت میخواهی؛ راستگو باش
و اگر احترام میخواهی؛ احترام بگذار
ادامه