علی اکبر , alivetboy

علی اکبر

 4th همایش بین المللی جراحی دامپزشکی isvs2014.um.ac.ir
علی اکبر , alivetboy

علی اکبر

مطالب
cloobid
alivetboy
، 12 سال و 5 ماه و 20 روز
مرد 31 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، دامپزشک

رسانه ها

 • بابل , babolclub
 • دامپزشکان وپزشکان ایرانtogether , dampezeshkantogethder
 • 62 رسانه

  morebox img


تبلیغات

علی اکبر , alivetboy
علی اکبر اطلاعات حرفه خود را بروز کرد. 4 سال پیش
رشته : دامپزشكی

99
علی اکبر , alivetboy
علی اکبر اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 4 سال پیش
شغل : دامپزشک

علی اکبر , alivetboy
اهل فن می‌گویند فوتبال شبیه زندگی است؛ برد دارد و باخت؛ شادی دارد و غم؛ روز خوب دارد و روز بد. می‌گویند فوتبال به زندگی می‌ماند؛ یک تنه نمی‌توانی پیش بروی چون این‌گونه به هدف نمی‌رسی؛ باید کار تیمی را یاد بگیری تا موفق شوی؛ باید همدلی کنی و همراهی. در زمین فوتبال یاد می‌گیری فرصت‌ها پر تعداد نیستند، پس باید قدرشان را بدانی؛ برای هر خطایی هم باید تاوانی داد، پس باید مراقب بود و کم‌تر خطا کرد. نباید عجول بود؛ باید آرام، با طمأنینه و گام به گام به سوی هدف رفت. در همین زمین هم یاد می‌گیری پایان یک روز بد، یک شکست، یک ناکامی، پایان زندگی نیست؛ باید شکست‌ها را پلی برای رسیدن به موفقیت‌ها کرد. اگر این موارد را باور کنیم، با یک برد مغرور نمی‌شویم و باخت‌ها ما را زمین‌گیر نمی‌کند.
ادامه
علی اکبر , alivetboy
علی اکبر 4 سال پیش
4th همایش بین المللی جراحی دامپزشکی isvs2014.um.ac.ir
علی اکبر , alivetboy
علی اکبر 5 سال پیش
هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران www.18thvc.ir