علیرضا احمدی , alirezaahmadi84

علیرضا احمدی

 قبل ار خواب، فقط به تو فکر میکنم و میدانم که میخوابی و قبل از خواب به همه چیز فکر میکنی جز من!!
علیرضا احمدی , alirezaahmadi84

علیرضا احمدی

مطالب
cloobid
alirezaahmadi84
، 7 سال و 8 ماه
مرد 31 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، برنامه نویس - مدرس دانشگاه


تبلیغات

علیرضا احمدی , alirezaahmadi84
عده ای سرب وگلوله,عده ای ملیاردها.
هردوتا خوردند اما این کجا وآن کجا!

این یکی از سوز ترکش آن یکی هم در سونا
هردو میسوزند اما این کجا وآن کجا!

عده ای بر روی مین و عده ای بر بال قو
هردو خوابیدند اما این کجا وآن کجا!

این یکی بر تخت ماساژ آن یکی بر ویلچرش
هردو آرام اند اما این کجا وآن کجا!

این یکی در عمق دجله,آن یکی آنتالیا
هر دو در آبند اما این کجا وآن کجا!

این یکی با گازخردل, آن یكی با گاز پارس.
هردو میسازند اما این کجا وآن کجا!

عده ای کردند کار و عده ای بستند بار
هردو فعالند اما این کجا و آن کجا!

باکری ها سمت غرب و خاوری ها سمت غرب
هر دو تا رفتند اما این کجا وآن

آن یکی بر پشت تانک و آن یکی بر صدر بانک
هر دو مسئولند اما این کجا و آن کجا!

عده ای بر تار شیطان میتنند چون عنکبوت.
عده ای بر حق وجاویدند اما این کجا و آن كجا؟
ادامه
99
علیرضا احمدی , alirezaahmadi84
1 ماه پیش
دلم میخواد نصف شب بهش اس بدم بنویسم : هیچى

اونم از خواب بپره جواب بده : چى هیچى؟

منم تا صبح صدتا جواب بهش بدم:

هیچى نیس که جاى خنده هاتو واسم بگیره..

هیچى نیس که مثه تو خوشحالم کنه..

هیچى نیس که مثل تو بهم ارامش بده..

هیچى نیس که باهاش احساس خوشحالى کنم..

هیچى شب و روزمو مثل تو برام شیرین نمیکنه..

هیچى نمیخوام ناراحتت کنه..

هیچى نیس که باعث شه دوسِت نداشته باشم ...
...
ادامه
علیرضا احمدی , alirezaahmadi84
❤ هیچی نمیشی...
پرونده اش را زیر بغلش گذاشتند و بیرونش کردند
ناظم با رنگ قرمز و چهره برافروخته فریاد کشید:
بهت گفته باشم، تو هیچی نمی شی ، هیچی!
مجتبی نگاهی به همکلاسی هایش انداخت،
آب دهانش را قورت داد
خواست چیزی بگوید اما، سرش را پایین انداخت و رفت.
برگۀ مجتبی، دست به دست بین معلم ها می گشت.
اشک و خنده دبیران در هم آمیخته بود...
امتحان ریاضی ثلث اول :
سوال : یک مثال برای مجموعه تهی نام ببرید.
جواب : مجموعه آدم های خوشبخت فامیل ما.
سوال : عضو خنثی در جمع کدام است ؟
جواب : حاج محمود آقا، شوهر خاله ریحانه که بود و نبودش در جمع خانواده هیج تاثیری ندارد گره ای از کار هیچ کس باز نمی کند.
سوال : خاصیت تعدی در رابطه ها چیست ؟
جواب : رابطه ای است که موجب پینه دست پدرم، بیماری لاعلاج مادرم و گرسنگی همیشگی ماست.
معلم ریاضی اشکش را پاک کرد و ادامه داد:
سوال : نامساوی را تعریف کنید.
جواب : نامساوی یعنی ، یعنی ، رابطه ما با آنها ، از مابهتران؛
اصلا نامساوی که تعریف و تمجید ندارد، الهی که نباشد.
سوال : خاصیت بخش پذیری چیست ؟
جواب : همان خاصیت پول داری است آقا که اگر داشته باشی در بخش بیمارستان پذیرش می شوی و گرنه مثل خاله سارا بعد از جواب کردن بیمارستان تو راه خانه فوت می کنی.
سوال : کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه چه خطی است ؟
جواب : خط فقر ، که تولد لیلا ، خواهرم را ، سریعا به مرگش متصل کرد
برگه در این نقطه کمی خیس بود و غیر خوانا ، که شاید اثر قطره اشک مجتبی بود.
معلم ریاضی ، ادامه نداد برگه را تا کرد ، بوسید و در جیبش گذاشت.
مجتبی دم در حیاط مدرسه رسیده بود ،
برگشت با صدای لرزانش فریاد زد:
آقا اجازه؟ گفتید هیچی نمی شیم؟ هیچی ؟
بعد عقب عقب رفت، در حیاط را بوسید
و پشت در گم شد ❤
ادامه
کامنت بنویسید...
رز رزی , 68roz68
شنبه 7 اسفند ، 08:44
لایک
ادامه
  , jb15099
شنبه 7 اسفند ، 02:45
Like
ادامه
علیرضا احمدی , alirezaahmadi84
علیرضا 1 ماه پیش
قبل ار خواب، فقط به تو فکر میکنم و میدانم که میخوابی و قبل از خواب به همه چیز فکر میکنی جز من!!
علیرضا احمدی , alirezaahmadi84
لباس های ساحلی ، سال 1910 آمریکا ، نیو جرسی

عکسهای سال 2010 قابل انتشار نیست!
نتیجه گیری با خودتان؟

ادامه