علیرضا احمدی , alirezaahmadi84

علیرضا احمدی

 قبل ار خواب، فقط به تو فکر میکنم و میدانم که میخوابی و قبل از خواب به همه چیز فکر میکنی جز من!!
علیرضا احمدی , alirezaahmadi84

علیرضا احمدی

مطالب
cloobid
alirezaahmadi84
، 7 سال و 6 ماه و 25 روز
مرد 31 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، برنامه نویس - مدرس دانشگاه


تبلیغات

علیرضا احمدی , alirezaahmadi84
2 روز پیش
دلم میخواد نصف شب بهش اس بدم بنویسم : هیچى

اونم از خواب بپره جواب بده : چى هیچى؟

منم تا صبح صدتا جواب بهش بدم:

هیچى نیس که جاى خنده هاتو واسم بگیره..

هیچى نیس که مثه تو خوشحالم کنه..

هیچى نیس که مثل تو بهم ارامش بده..

هیچى نیس که باهاش احساس خوشحالى کنم..

هیچى شب و روزمو مثل تو برام شیرین نمیکنه..

هیچى نمیخوام ناراحتت کنه..

هیچى نیس که باعث شه دوسِت نداشته باشم ...
...
ادامه
99
علیرضا احمدی , alirezaahmadi84
1 هفته پیش
❤ هیچی نمیشی...
پرونده اش را زیر بغلش گذاشتند و بیرونش کردند
ناظم با رنگ قرمز و چهره برافروخته فریاد کشید:
بهت گفته باشم، تو هیچی نمی شی ، هیچی!
مجتبی نگاهی به همکلاسی هایش انداخت،
آب دهانش را قورت داد
خواست چیزی بگوید اما، سرش را پایین انداخت و رفت.
برگۀ مجتبی، دست به دست بین معلم ها می گشت.
اشک و خنده دبیران در هم آمیخته بود...
امتحان ریاضی ثلث اول :
سوال : یک مثال برای مجموعه تهی نام ببرید.
جواب : مجموعه آدم های خوشبخت فامیل ما.
سوال : عضو خنثی در جمع کدام است ؟
جواب : حاج محمود آقا، شوهر خاله ریحانه که بود و نبودش در جمع خانواده هیج تاثیری ندارد گره ای از کار هیچ کس باز نمی کند.
سوال : خاصیت تعدی در رابطه ها چیست ؟
جواب : رابطه ای است که موجب پینه دست پدرم، بیماری لاعلاج مادرم و گرسنگی همیشگی ماست.
معلم ریاضی اشکش را پاک کرد و ادامه داد:
سوال : نامساوی را تعریف کنید.
جواب : نامساوی یعنی ، یعنی ، رابطه ما با آنها ، از مابهتران؛
اصلا نامساوی که تعریف و تمجید ندارد، الهی که نباشد.
سوال : خاصیت بخش پذیری چیست ؟
جواب : همان خاصیت پول داری است آقا که اگر داشته باشی در بخش بیمارستان پذیرش می شوی و گرنه مثل خاله سارا بعد از جواب کردن بیمارستان تو راه خانه فوت می کنی.
سوال : کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه چه خطی است ؟
جواب : خط فقر ، که تولد لیلا ، خواهرم را ، سریعا به مرگش متصل کرد
برگه در این نقطه کمی خیس بود و غیر خوانا ، که شاید اثر قطره اشک مجتبی بود.
معلم ریاضی ، ادامه نداد برگه را تا کرد ، بوسید و در جیبش گذاشت.
مجتبی دم در حیاط مدرسه رسیده بود ،
برگشت با صدای لرزانش فریاد زد:
آقا اجازه؟ گفتید هیچی نمی شیم؟ هیچی ؟
بعد عقب عقب رفت، در حیاط را بوسید
و پشت در گم شد ❤
ادامه
علیرضا احمدی , alirezaahmadi84
علیرضا 1 هفته پیش
قبل ار خواب، فقط به تو فکر میکنم و میدانم که میخوابی و قبل از خواب به همه چیز فکر میکنی جز من!!
علیرضا احمدی , alirezaahmadi84
لباس های ساحلی ، سال 1910 آمریکا ، نیو جرسی

عکسهای سال 2010 قابل انتشار نیست!
نتیجه گیری با خودتان؟

ادامه
علیرضا احمدی , alirezaahmadi84
اگه دلت پاکه خودتم پاک باش به درد نمیخوره...
ادامه