, ali_shele

ali shele

 ID Instagram: Ali_shele
 , ali_shele

ali shele

مطالب
cloobid
ali_shele
، 4 سال و 8 ماه و 22 روز
مرد 30 ساله مجرد
ليسانس ، کارمند

رسانه ها

 • کلوب دات کام , recreation
 • غریبونه , hgariboneh
 • موسیقی , clasicclub
 • یـــامور , yamur
 • سناتور , senator_cloob
 • 386 رسانه

  morebox img


تبلیغات

 , ali_shele
به سامان باز خواهد آمد خلق بی‌سامان
ادامه
99
 , ali_shele
بلندای یلدا
دوردستی تو یک خاطره ای، کنار پنجره امید شب را تا صبح کنارت سر میکنم
نفس هایم شمارنده تاریخند
یلدا دوردستی ایست که حیران مانده.. می بیند در خود آن شب طولانی را ... حسرت و درد و تهی..، دستان پدر را..
می کشد با خود آن شب سرد و طولانی بار غم پرستوهای بی بال و پر را
پدر آن شب سخن می گوید..شب بلند و قلندر بیدار .. دل اسیر و سخن بسیار
از گذشته ها میگوید..آن زمان ها که یلدا دختری کوچک بود.. دل ها آنقدر خوش بود که یلدا هوس بزرگ شدن نمی کرد..شاید می دانست که بزرگیش به همراه دارد حسرت و درد و تهی ..، دستان پدر را..
مرغ آمین بشنو درد و حسرت را .. آرزوهای دل پدر را.. تا شود روزی که می گیرد دستی ، دست دگر را.. آمین
#علی_شیبانی
ادامه
 , ali_shele
بچه مثبت ایران 2 ماه پیش
ادامه
8
1
14
 , ali_shele
سایه ها نمیخاهند همراهت باشند
به هر سو که بنگری سایه ای کوله بار بر زمین انداخته از ترس آفتاب آرام آرم میلغزد و به غرب میرود. خاصیت سایه استراحت و آسودگی است، کما اینکه خود خسته از تابش صبح برمی خیزد،
قد رشید دارد اما تا درنگی قامت خم میکند زود خسته میشود و به عقب برمیگردد..پس از نیمروز دوباره خیز برمیدارد تا بپرد . پرشی ماورای ذهن میرود تا برسد به دورد دست ها خود را جدا کند از تعلق، کالبد داشته باشد برای کسی نباشد خیال بر میدارد که میتواند هویت بگیرد تا او را به نام خودش بشناسند نه به واسطه اطرافیانش. میپرد برای آزادی، جهش به قدری بلنداست که بین گاههایش به اندازه آزادی فاصله می افتد. سرخوش و کودکانه ذهن را آماده رسیدن به نقطه ی پایان میکند..
ناگهان شب فرا میرسد... «علی»
ادامه
12
4
1
 , ali_shele
پنجشنبه 18 آذر ، 06:59
ممنون
ادامه
 , ali_shele
پنجشنبه 18 آذر ، 06:57
بله
ادامه