اَهـْـورآ کـَنْـعـآن مَـردﮯ بـآاِسـآنــسِـ سْـﮯگـآر , ahoura_kaneane

اَهـْـورآ کـَنْـعـآن مَـردﮯ بـآاِسـآنــسِـ سْـﮯگـآر

 ▶▌▌▌⚫ایـــن روزهـــا صداے ثانیـہ ثانیـہ فرامــوش شدنــــــــم را مے شنــــــوم⚫▌▌▌ ◀
اَهـْـورآ کـَنْـعـآن مَـردﮯ بـآاِسـآنــسِـ سْـﮯگـآر , ahoura_kaneane

اَهـْـورآ کـَنْـعـآن مَـردﮯ بـآاِسـآنــسِـ سْـﮯگـآر

مطالب تصاویر 46دوستان 1497
cloobid
ahoura_kaneane
، 6 سال و 9 ماه و 9 روز
مرد 25 ساله مجرد
فوق ليسانس ، °•دآنِــشـجـو مُـهَـندِســی تِـکـنـولُـوژی نَـرم اَفـزار•°

دوستان

 • هدیه  , zanbagh
 • دریا , sarvetanha
 • طناز آریایی , tanazzz
 • السا , prancess_nazi
 • 1497 نفر

  morebox img

آلبوم تصاویر

46 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

 • کلوب دات کام , recreation
 • سرزمین رویاها , dreams1and
 • 210 رسانه

  morebox img


تبلیغات

اَهـْـورآ کـَنْـعـآن مَـردﮯ بـآاِسـآنــسِـ سْـﮯگـآر , ahoura_kaneane
▶▌▌▌⚫ایـــن روزهـــا صداے ثانیـہ ثانیـہ فرامــوش شدنــــــــم را مے شنــــــوم⚫▌▌▌ ◀
99
کامنت بنویسید...
 , zhinoos031
سه شنبه 23 مرداد ، 16:06
افسووووس..
ادامه
اَهـْـورآ کـَنْـعـآن مَـردﮯ بـآاِسـآنــسِـ سْـﮯگـآر , ahoura_kaneane
دوشنبه 9 بهمن ، 01:23
▶▌▌▌⚫این روزها صداے ثانیـہ ثانیـہ فراموش شدنـم را مے شنـوم⚫▌▌▌ ◀
ادامه
اَهـْـورآ کـَنْـعـآن مَـردﮯ بـآاِسـآنــسِـ سْـﮯگـآر , ahoura_kaneane
▶⚫پَـــنج نـَــخ پُشــــتِ هَــم سیگـــار مـیکِشَــم ؛
▶⚫بِــه یـــادِ پَنـــج عَـــزیزِ اَز دَســت رَفتــِــه ؛
▶⚫قَلبَــــــــم ؛
▶⚫روحَـــــــم ؛
▶⚫اِحســــاسَـم ؛
▶⚫بــــــــاوَرَم ؛
▶⚫اِعتِمـــــادَم ؛

ღ♫♥ اَهـورا کــنــعــاטּ مَـردـﮯ بـآاِسـآنــسِـ سـﮯگـآر♥♫ღ
ادامه
کامنت بنویسید...
اَهـْـورآ کـَنْـعـآن مَـردﮯ بـآاِسـآنــسِـ سْـﮯگـآر , ahoura_kaneane
جمعه 11 فروردین ، 22:19
▶⚫پَـــنج نـَــخ پُشــــتِ هَــم سیگـــار مـیکِشَــم ؛
▶⚫بِــه یـــادِ پَنـــج عَـــزیزِ اَز دَســت رَفتــِــه ؛
▶⚫قَلبَــــــــم ؛
▶⚫روحَـــــــم ؛
▶⚫اِحســــاسَـم ؛
▶⚫بــــــــاوَرَم ؛
▶⚫اِعتِمـــــادَم ؛

ღ♫♥ اَهـورا کــنــعــاטּ مَـردـﮯ بـآاِسـآنــسِـ سـﮯگـآر♥♫ღ
ادامه
اَهـْـورآ کـَنْـعـآن مَـردﮯ بـآاِسـآنــسِـ سْـﮯگـآر , ahoura_kaneane
▶⚫تـــــمام دلشـــــکستن هـــــای من فـــــقط ؛
▶⚫از ســـــادگی دلـــــم اســـــت ؛
▶⚫دلـــــی که بـه هـــــمــه کس اعـــــتماد مـــــی کـند ؛
▶⚫دلـــــی کـه هـــــمه را خـــــوب مـــــی پنـــــدارد ؛
▶⚫ســـــادگـی تـــــنها دلــیل شـکستن ایـن دل اســـــت ؛

ღ♫♥ اَهـورا کــنــعــاטּ مَـردـﮯ بـآاِسـآنــسِـ سـﮯگـآر♥♫ღ
ادامه
کامنت بنویسید...
اَهـْـورآ کـَنْـعـآن مَـردﮯ بـآاِسـآنــسِـ سْـﮯگـآر , ahoura_kaneane
جمعه 11 فروردین ، 22:24
▶⚫تـــــمام دلشـــــکستن هـــــای من فـــــقط ؛
▶⚫از ســـــادگی دلـــــم اســـــت ؛
▶⚫دلـــــی که بـه هـــــمــه کس اعـــــتماد مـــــی کـند ؛
▶⚫دلـــــی کـه هـــــمه را خـــــوب مـــــی پنـــــدارد ؛
▶⚫ســـــادگـی تـــــنها دلــیل شـکستن ایـن دل اســـــت ؛

ღ♫♥ اَهـورا کــنــعــاטּ مَـردـﮯ بـآاِسـآنــسِـ سـﮯگـآر♥♫ღ
ادامه
اَهـْـورآ کـَنْـعـآن مَـردﮯ بـآاِسـآنــسِـ سْـﮯگـآر , ahoura_kaneane
▶⚫حـــــالت بـــــدون من چطور است ؛
▶⚫آرامـــــتری ...؟
▶⚫شـــــادتری ...؟
▶⚫دغـدغـه هایـــــت کـمتر شده ...؟
▶⚫مـــــن حالم خوب است اما تـــــو باور نکن ؛
▶⚫مـــــن دل نـــــگرانم و بـــــی تاب ‌؛
▶⚫فـــــقط یک سوال از درونـــــم مرا به دار میکشد و آن این است ؛
▶⚫چـــــرا ایـــــنـقـدر راحـــــت رفـــــتی ...؟

ღ♫♥ اَهـورا کــنــعــاטּ مَـردـﮯ بـآاِسـآنــسِـ سـﮯگـآر♥♫ღ
ادامه
کامنت بنویسید...
اَهـْـورآ کـَنْـعـآن مَـردﮯ بـآاِسـآنــسِـ سْـﮯگـآر , ahoura_kaneane
یکشنبه 24 دی ، 21:32
ادامه
 , zhinoos031
پنجشنبه 14 دی ، 09:07
++
ادامه
اَهـْـورآ کـَنْـعـآن مَـردﮯ بـآاِسـآنــسِـ سْـﮯگـآر , ahoura_kaneane
جمعه 11 فروردین ، 22:44
▶⚫حـــــالت بـــــدون من چطور است ؛
▶⚫آرامـــــتری ...؟
▶⚫شـــــادتری ...؟
▶⚫دغـدغـه هایـــــت کـمتر شده ...؟
▶⚫مـــــن حالم خوب است اما تـــــو باور نکن ؛
▶⚫مـــــن دل نـــــگرانم و بـــــی تاب ‌؛
▶⚫فـــــقط یک سوال از درونـــــم مرا به دار میکشد و آن این است ؛
▶⚫چـــــرا ایـــــنـقـدر راحـــــت رفـــــتی ...؟

ღ♫♥ اَهـورا کــنــعــاטּ مَـردـﮯ بـآاِسـآنــسِـ سـﮯگـآر♥♫ღ
ادامه
اَهـْـورآ کـَنْـعـآن مَـردﮯ بـآاِسـآنــسِـ سْـﮯگـآر , ahoura_kaneane
▶⚫پسر باید باشی تا بفهمی ؛
▶⚫پول گرفتن از پدر چه سخته ؛
▶⚫پسر باید باشی تا بفهمی ؛
▶⚫2 سال تنهای تنها تو غربت سربازی کشیدن چه سخته ؛
▶⚫پسر باید باشی تا بفهمی ؛
▶⚫دلهره شغل آینده داشتن چه سخته ؛
▶⚫پسر باید باشی تا بفهمی ؛
▶⚫از دست دادن عشقت بخاطر پول چه سخته ؛

ღ♫♥ اَهـورا کــنــعــاטּ مَـردـﮯ بـآاِسـآنــسِـ سـﮯگـآر♥♫ღ
ادامه
کامنت بنویسید...
اَهـْـورآ کـَنْـعـآن مَـردﮯ بـآاِسـآنــسِـ سْـﮯگـآر , ahoura_kaneane
یکشنبه 24 دی ، 21:31
ادامه
 , zhinoos031
پنجشنبه 14 دی ، 09:09
یاضامن اهو++
ادامه
اَهـْـورآ کـَنْـعـآن مَـردﮯ بـآاِسـآنــسِـ سْـﮯگـآر , ahoura_kaneane
شنبه 28 مرداد ، 00:51
ادامه