اهورا سپهر , ahora_23

اهورا سپهر

 کسی که با ندای رهبر خود بیدار نشود زیر لگد دشمنان بیدار خواهد شد
اهورا سپهر , ahora_23

اهورا سپهر

مطالب
cloobid
ahora_23
، 5 سال و 2 ماه و 14 روز
زن 78 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

اهورا سپهر , ahora_23
دیگر هیچ‌تعللی قابل پذیرش نیست
________________________________
کپی برداری با ذکر صلوات برای تعجیل در فرج
ادامه
99
اهورا سپهر , ahora_23
آخرالزمان 2 ماه پیش
ادامه
اهورا سپهر , ahora_23
رتبه سرطان ایران
صندوق بین المللی سرطان
ادامه
اهورا سپهر , ahora_23
نه بیمى برایشان است و نه اندوهگین مى‌شوند. «آل‌عمران ۱۷۰»

ادامه
اهورا سپهر , ahora_23
پایگاه والفجر 3 ماه پیش
ادامه