اهورا سپهر , ahora_23

اهورا سپهر

 کسی که با ندای رهبر خود بیدار نشود زیر لگد دشمنان بیدار خواهد شد
اهورا سپهر , ahora_23

اهورا سپهر

مطالب
cloobid
ahora_23
، 4 سال و 6 ماه و 24 روز
زن 78 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

اهورا سپهر , ahora_23
دو واقعیت فقر فرهنگی مردم!

چارلی چاپلین :
من هر قدر با کار طنز، کوشش کردم تا مردم " بفهمند"
اما آنها فقط " خندیدند " !

امام سجاد (ع) :
پدرم با برترین مردان زمان خویش در خون غلطید تا مردم " بفهمند" اما آنان فقط" گریه کردند " !
ادامه
99
اهورا سپهر , ahora_23
افسران جنگ نرم 5 روز پیش
‏... و سیمرغ بلورین "امنیت شغلی"
می رسد به:
عباس آخوندی
که با چندین فقره مصیبت ملی
مصونیت آهنین صندلی خود را
کماکان به رخ می کشد..

ادامه
اهورا سپهر , ahora_23
‏جلسه ستاد بحران در فرودگاه یاسوج!!!

بیشتر به جلسه مدیریت گوشی موبایل شبیه تا مدیریت بحران
ادامه
اهورا سپهر , ahora_23
افسران جنگ نرم 5 روز پیش
‏اصلا تا تک تک تون رو نکُشم،
استعفا بده نیستم.

افتااااد؟
ادامه