پریسا  خانم , 880315516

پریسا خانم

 گر شد از جور شما خانه ی موری ویران، خانه ی خویش محال است که آباد کنید.
پریسا  خانم , 880315516

پریسا خانم

مطالب تصاویر 119
cloobid
880315516
، 3 سال و 1 ماه و 2 روز
زن 32 ساله مجرد
ليسانس ، .

آلبوم تصاویر

119 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

پریسا  خانم , 880315516
همیشه
برنده کسی است
که بلد است
عشق بورزد
شکیبایی پیشه کند
وببخشاید...
نه آنکس که بهتر
میداند و داوری میکند
ادامه
99
پریسا  خانم , 880315516
موفق ترین انسانها
آنهایی نیستند که
به ثروت یا قدرت رسیده اند؛

بلکه کسانی هستند که هیچگاه
دیگران را نرنجانده اند،
دل کسی را نشکسته اند،
و باعث غم واندوه هیچکس نشده اند.

ادامه
پریسا  خانم , 880315516
خداوندا
تا هنگامیکه ظرفیت داشتن مقامی در انسان ایجاد نشده
آن مقام را عطا نفرما
که باعث ویرانی دنیا و آخرت انسان خواهد شد.

ادامه
پریسا  خانم , 880315516
"الگوی زیبایی برای دیگران باش"
سعی کن کسی که تو را می بیند، آرزو کند مثل تو باشد.
از ایمان سخن نگو!
بگذار از نوری که بر چهره داری، آن را احساس کند.
از عقیده برایش نگو!
بگذار با پایبندی تو آن را بپذیرد.
از عبادت برایش نگو!
بگذار آن را جلوی چشمش ببیند.
از اخلاق برایش نگو!
بگذار آن را از طریق مشاهده ی تو بپذیرد.
از تعهد برایش نگو!
بگذار با دیدن تو، از حقیقت آن لذت ببرد.
"بگذار مردم با اعمال تو خوب بودن را بشناسند…
ادامه
پریسا  خانم , 880315516
• کــاربران گرامی ، بــرای مشاهده ادامه مطلب روی لینک [ ▼▼ ] زیــر کلیک کنید
• کــاربران گرامی ، بــرای مشاهده ادامه مطلب روی لینک [ ▼▼ ] زیــر کلیک کنید
ادامه