الهام , 660000000000

الهام

 قابل توجه اون دوستانی که میان پیام میدن سلام خوبی سلام من خوبم تشکر از شما
الهام , 660000000000

الهام

مطالبدوستان 1677
cloobid
660000000000
، 3 سال و 11 ماه و 19 روز
زن 23 ساله مجرد
ليسانس ،

دوستان

 • افسانه رضایی , afsanehh
 • مهـــــــدی  , dhrizi
 • محمّد ش , kellleupatra
 • آریو شاهکار , ario_shahkar
 • حسین شهبازی , hadibastanegar
 • رها رها , sanazghaedi
 • احسان وحیدی , ehsan230
 • عسل جواهری , asal31
 • سیاوش , siavash_peace
 • آرشام , amir_m6
 • ارمان اسدی دوست جون , arman2004
 • متین شفاف , mrygod
 • سامان بیگی , saman913
 • آریا منصوری , ariya_esf
 •        , neo_usa_007
 • آریا روزبه , nima_sums
 • آرش رزم پرور , arian989
 • سارا م , m_sara78
 • کنت پتر کروپوتکین , monesaram
 • 1677 نفر

  morebox img


تبلیغات

الهام , 660000000000
الهام 9 ماه پیش
قابل توجه اون دوستانی که میان پیام میدن سلام خوبی سلام من خوبم تشکر از شما
99
8
4
امیر ص , s723a
دوشنبه 16 مرداد ، 14:12
الهام خانم اگه ناراحتی بدون سلام میگیم حالت هرچه باشه به ما ربطی نداره به خودت مربوطه
ادامه
الهام , 660000000000
پنجشنبه 18 خرداد ، 01:53
از تو که مطمئنم بهترم
ادامه
کاظم  , kazi_boy
پنجشنبه 18 خرداد ، 01:46
مطمئنی که خوبی بچه ها نگرانن
ادامه
آریا م , mhedi3156
نجوری باش

ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﺎﺵ ✓ﺍﻣﺎ ﻓﯿﮑــــــــ ﻧﺒﺎﺵ✘
ﺧﻮﺷﺘﯿﭗ ﺑﺎﺵ ✓ ﺍﻣﺎ ﺟﻠﻔـــــــ ﻧﺒﺎﺵ✘
ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺑﺎﺵ✓ ﺍﻣﺎ ﺳﮕـــــــــ ﻧﺒﺎﺵ ✘
✘ﻣﺸﺘﯽ ﺑﺎﺵ ✓ ﺷﺎﺥ ﻧﺒﺎﺵ✘
ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺩﻟﻬﺎ ﺑﺎﺵ ✓ﺍﻣﺎ ﺩﻝ ﻧﺸﮑﻮﻥ ✘
ﺑﺰﺍﺭ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺑﺎﺷﻦ ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺵ ♥️
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺵ✓ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯿﻮ ﻧﺨﻮﺍﻩ✘
ﭘﻠﻪ ﺑﺴﺎﺯ✓ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﺮﻭ✘
ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺵ✓ﺍﻣﺎ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﯼ ﺑﺎﺷﻪ ⇧
ﺩﻭﺭﺕ ﺷﻠﻮﻍ ﮐﻦ✓ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺷﻠﻮﻏﯿﺎ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﮔﻢ ﻧﮑﻦ✘
ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻭﺍﺳﺖ ﺩﻋﻮﺍ ﮐﻨﻦ✓
ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻦ ﻭﺍﺳﻢ ﺩﻋﻮﺍ ﮐﻦ✘
ﺍﺩﻋﺎﺕ ﻧﺸﻪ ﺍﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﮐﻪ
ﺍﺩﻋﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮﺕ ﺧﻢ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﺸﻦ
ﻃﻼ ﺑﺎﺵ ﺍﻣﺎ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎش
ادامه
آریا م , mhedi3156
بس شکوه کردم از دل ناسازگار خود
دیشب که ساز داشت سر سازگاری ام

دیشب به یاد زلف تو در پرده های ساز
جانسوز بود شرح سیه روزگاری ام

شرمم کشد که بی تو نفس میکشم هنوز
تا زنده ام بس است همین شرمساری ام!
ادامه
علی ممبینی , addtrd
نوشته علی برای الهام 11 ماه پیش
سلام تولدت مبارک ان شالله هرروز روزتولدباشه وسرحال وسرزنده باشی ارادتمندشماهستم علی ممبینی
ادامه
حسین عابد , ram87
ادامه
2
1
آریا م , mhedi3156
سه شنبه 17 اسفند ، 19:30
لایک
ادامه