علی ایرانی , 55ali

علی ایرانی

  ‏آدم لزوما از مادرش متولد نمیشه امکان داره از همسرش، دوست یا حتا یه رهگذر متولد بشه، قطعا یه روزی میفهمید چی میگم.
علی ایرانی , 55ali

علی ایرانی

مطالب
cloobid
55ali
، 9 سال و 2 ماه و 18 روز
مرد 42 ساله متاهل
ليسانس ، آزاد


تبلیغات

علی ایرانی , 55ali
27 اسفند 96
‏ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﮋﻩ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ
ﻣﮕﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﺟﺰ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﻣﯿﻠﻪ
ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺩﺍﺭﺩ ؟
ادامه
99
علی ایرانی , 55ali
14 ساعت پیش
27 اسفند 96
‏مرگ حقه
حق همه اونایی که اذیتمون میکنن
ادامه
علی ایرانی , 55ali
27 اسفند 96

آخرین هفته
آخرین چهارشنبه
آخرین سه شنبه
آخرین گردگیری خانه
آخرین اتمام حجت ها با
خودمان ,حالمان,آرزوهایمان
آخرین امیدهای گره خورده
این چند رﻭزِ آخر هم باید اسبِ سال را مجاب کرﺩ که تا منزلگاه راهی نیست
بتاز که نو شدﻥ نزدیک است.
ادامه
علی ایرانی , 55ali
24 اسفند 96
اینکه هـر وقت
خودم را در آینه می بینم
یاد تـو می افتم،
یعنی چقدر عاشـق تواَم؟

کجای تنم دنبالت بگردم ...
که نباشی؟!
ادامه
علی ایرانی , 55ali
24 اسفند 96
میگم دلبر
شب دآشتى تاحآلآ؟
اصلا ملتفتى شب چه شكلیه؟
از اون شبآ كه همه دارن، از یه ساعتى شروع میشه و از یه ساعتى تموم نه هآ!
از این شبآ كه با دیدن یه چیزِ آشنآ باعثِ یادآورىِ یسرى خاطره میشه
و دهِ صبح سركآر
دو بعدازظهر سرِ نآهآر
چهارِ عصر وسط پیاده قدم زدن
و یك بآمدآد هم نداره
یهو میاد میچسبه به صبحِ حالت و میبینى وسطِ ظهر، شب شده حآلت!
حآلآ دلبر ملتفتى صبح چه شكلیه؟
از اون صبحآ كه هوا روشنه و گنجیشكا جیك جیك میكنن نه!
از اون صبحآ كه با یه لبخندش
با یه حرفش
با یه بغلش وسطِ حآلِ شبت آروم میگیرى و دنیآ برآت دوباره قشنگ میشه!
دلبر
بشو صبحِ وسط شب ام!
خُب؟!
ادامه