علی ایرانی , 55ali

علی ایرانی

 اولین روز و ساعات سال 1397 به همه شما دوستان،شادباش و خجسته باد/نوروزتان همایون
علی ایرانی , 55ali

علی ایرانی

مطالب
cloobid
55ali
، 9 سال و 2 ماه و 22 روز
مرد 42 ساله متاهل
ليسانس ، آزاد


تبلیغات

علی ایرانی , 55ali
2 فروردین 1397

گاهی تنها
"اجابت" یک دعا کافیست
تا همه چیز عوض شود...

از آرزویِ تو
تا یاریِ خداوند
یک دعا ، راه است.
من آمینش را برایت
بلند میگویم...
ادامه
99
علی ایرانی , 55ali
2 فروردین 1397


⚪️ عشـــــــــــــــــق

⚪️ از آن کســانــــــــے ســت

⚪️ که یکـــــدیگـــر را بـــــا

⚪️ هـــَر فاصلــِـه اے

⚪️ دوسـت مــے دارنــــــــــد
ادامه
علی ایرانی , 55ali
علی 1 روز پیش
اولین روز و ساعات سال 1397 به همه شما دوستان،شادباش و خجسته باد/نوروزتان همایون
علی ایرانی , 55ali
ادامه
علی ایرانی , 55ali
دوستان عزیز نوروزتان خجسته و همایون باد.
ادامه