بــهــزاد    1975 , 3167

بــهــزاد 1975

 هیچ گل سرخی بی خار نیست، ولی خارهای بی‌گل فراوانند.
بــهــزاد    1975 , 3167

بــهــزاد 1975

مطالب
cloobid
3167
، 5 سال و 1 ماه و 10 روز
مرد 44 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ،


تبلیغات

بــهــزاد    1975 , 3167
1 ماه پیش
ادامه
99
9
4
1
بــهــزاد    1975 , 3167
پنجشنبه 16 فروردین ، 18:30
ادامه
پریسا نمیگم , parisa6565
پنجشنبه 16 فروردین ، 17:38
لایککککک
ادامه
بــهــزاد    1975 , 3167
یکشنبه 5 فروردین ، 20:54
سپاسگزارم دوست عزیز
ادامه
بــهــزاد    1975 , 3167
1 ماه پیش
ادامه
7
2
بــهــزاد    1975 , 3167
دوشنبه 6 فروردین ، 19:30
سال نو شما هم مبارک
ادامه
بــهــزاد    1975 , 3167
هیچ گل سرخی بی خار نیست، ولی خارهای بی‌گل فراوانند.
بــهــزاد    1975 , 3167
2 ماه پیش
ادامه
بــهــزاد    1975 , 3167
ر لحظه که تسلیمم
در کارگهِ تقدیر
آرامتر از آهو
بی باک تر از شیرم
هر لحظه که می کوشم
در کار کنم تدبیر
رنج از پی رنج آید
زنجیر پی زنجیر ....

" مولانا "
ادامه