جواد شایسته , 1x

جواد شایسته

 یه مدت اومدیم  اژدها را به کمک داش مهدی 1کنیم وبریم  الانم  دیگه  کم میام  داش مهدی دمت بوس
جواد شایسته , 1x

جواد شایسته

مطالب
cloobid
1x
، 5 سال و 9 ماه و 12 روز
مرد 31 ساله مجرد
ليسانس ، azad


تبلیغات

جواد شایسته , 1x
کفشی که برای پای تو مناسب است؛

ممکن است پای دیگری را زخم کند.
این ناعادلانه است که
تمام دستورالعمل های زندگیمان را
خودخواهانه درست بدانیم
و آن را برای همگان بخواهیم.
همیشه آن چه
در ذهن تو می گذرد
اصل مطلق نیست...

جان_اشتاین_بک
ادامه
99
جواد شایسته , 1x
ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟
ﯾﻌﻨﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻨﺎﺭﺗﻪ
ﯾﻬﻮ ﺩﻣﺎﻏﺸﻮ ﺑﮑﺸﯽ ﭼﺸﺎﺵ ﭘﺮ ﺍﺷﮏ ﺑﺸﻪ
ﺑﮕﻪ ﺁﺧﻪ ﻣﮕﻪ ﺧﻞ ﺷﺪﯼ؟
ﺑﮕﯽ ﺁﺭﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻞ ﺗﻮ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﺭﯾﺰ ﮐﻨﯽ ﺑﮕﯽ:
ﺧﺎﮎ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ...ﺑﺎﺯ ﺗﻮ ﺍﺧﻢ ﮐﺮﺩﯼ؟
ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻬﺖ ﻧﻤﯿﺎﺩ؟
ﺍﺻﻼ ﮔﻮﺵ ﻧﻤﯿﺪﯼ ﻫﺎ !
ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﺩ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻪ
ﺑﮕﯽ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﯽ؟؟؟ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ؟
ﺧﺐ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻨﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ !
ادامه
جواد شایسته , 1x
عشق 1طرفه خیلی بده وبدتر از اون اسیر عشقی بشی که خود اون هم عاشقه 1 طرفه باشه
ادامه
جواد شایسته , 1x
حسِ خوب یعنی ؛

شیطنت کنم و بخوام فرار کنم

گیرم بندازی ^_^
ادامه
جواد شایسته , 1x
حسِ خوب یعنی ؛

بگه بخند برام

از خنده هات جون میگیرم ^_^
ادامه