نسیم محب حضرت رقیه , 147258147

نسیم محب حضرت رقیه

 خدایا...
نسیم محب حضرت رقیه , 147258147

نسیم محب حضرت رقیه

مطالب
cloobid
147258147
، 3 سال و 10 ماه و 1 روز
زن 29 ساله مجرد
فوق ليسانس ،


تبلیغات

نسیم محب حضرت رقیه , 147258147
در شروع هفته برایت اینگونه دعاکردم

خدایا !
بجز خودت به دیگری واگذارش نکن!
تویی پروردگار او !
پس قرارده بی نیازی درنفسش !
یقین دردلش !
اخلاص درکردارش !
روشنی دردیده اش!
بصیرت درقلبش !
و روزى پُر برکت در زندگیش

آمین یا رَبَّ الْعالَمین

ای پروردگار جهانیان
ادامه
99
نسیم محب حضرت رقیه , 147258147
#پیامبـر_اڪرم_ص
خداوند هفت نفر را لعنت کرده یکی از آنها مردی است که نسبت به پوشش و عفت همسرش بی‌توجه است.
#مستدرک‌الوسایل_ج14_ص291
ادامه
نسیم محب حضرت رقیه , 147258147
هر صبح پلکهایت
فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند،

سطر اول همیشه این است :
✨ “خدا همیشه با ماست” ✨
ادامه
نسیم محب حضرت رقیه , 147258147
برادری به تعداد نیست؛
به وفاداری است...

یوسف یازده برادر داشت و حسین فقط یک عباس را!
سلام برحسین و عباسش...
ادامه
نسیم محب حضرت رقیه , 147258147
صبح
نفسش حق است
به هر بهانه بیدارت میکند،
که روز تازه را شروع کنی...
به نوری
عطر چای و صبحانه ای
صدای گنجشکی
هر چه هست زندگیست و زیبا ...

سلام
صبح تان بخیر
وجود عزیزتان سلامت...
ادامه