مـــائــــده  تـــــهرانی , 1374sh

مـــائــــده تـــــهرانی

 گاهی صبح ها زودتر از تمام پرندگان پریده ام ! از خوابی که تو در آن نبوده ای ...!
مـــائــــده  تـــــهرانی , 1374sh

مـــائــــده تـــــهرانی

مطالب تصاویر 103
cloobid
1374sh
، 4 سال و 7 روز
زن 23 ساله متاهل
فوق ديپلم ،

آلبوم تصاویر

  • تقدیم

103 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

مـــائــــده  تـــــهرانی , 1374sh
گاهی صبح ها زودتر از تمام پرندگان پریده ام ! از خوابی که تو در آن نبوده ای ...!
99
کامنت بنویسید...
سمیه   , somayeh_27
یکشنبه 14 مرداد ، 18:22
لایک
ادامه
مـــائــــده  تـــــهرانی , 1374sh
ادامه
مـــائــــده  تـــــهرانی , 1374sh
چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم

ادامه
مـــائــــده  تـــــهرانی , 1374sh
اولین ازدواج انجام شده در گرانش صفر توسط این زوج آمریکایی انجام شده است که حدود 20 هزار دلار خرج کردند تا این فضا را به وجود آورند.
ادامه
مـــائــــده  تـــــهرانی , 1374sh
دیوانه ‌وار دوستٺ دارم ...
اندیشه ای که درسٺ نمی‌دانم حاوی لطافٺ اسٺ یا فاجعه؟

ادامه