علی تبریزی , 10001a

علی تبریزی

 دستهای كه كمك میكنن  مقدس ترن از لبهای كه دعا میكنن
علی تبریزی , 10001a

علی تبریزی

مطالب
cloobid
10001a
، 6 سال و 5 ماه و 15 روز
مرد 43 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ، مد یر فروش


تبلیغات

علی تبریزی , 10001a
پرسپولیس زندگیمه 2 ماه پیش
ادامه
99
علی تبریزی , 10001a
راه در جهان یکیست وآن راستی ست
ادامه
علی تبریزی , 10001a
نه مرگ آنقدر تلخ است
نه زندگی آنقدر شیرین
که انسان برای این دو
شرفش را بدهد
ادامه
علی تبریزی , 10001a
شخصی از خردمندی پرسید
برای خوب بودن کدام روز بهتر است
خردمند گفت یه روز قبل از مرگ
شخص حیران شدو گفت ولی مرگ را هیچکس نمی داند
خردمند گفت پس هر روز زندگی را روز آخر فکر کن و خوب باش
شاید فردای نباشد
ادامه
علی تبریزی , 10001a
مهربانی همیشه زیباست
ادامه