رهگذر  , 09186890000

رهگذر

 شاد باش و بخند...
رهگذر  , 09186890000

رهگذر

مطالب
cloobid
09186890000
، 4 سال و 4 ماه و 6 روز
زن 78 ساله مجرد
ليسانس ، بعدمیگم


تبلیغات

رهگذر  , 09186890000
هیچوقت هیچوقت هیچوقت تسلیم نشو
ادامه
99
کامنت بنویسید...
رهگذر  , 09186890000
شنبه 30 دی ، 22:52
ممنون از حضورتون
ادامه
همایون , humayun_tanha
شنبه 30 دی ، 18:27
بیگ لایک....
ادامه
رهگذر  , 09186890000
1 روز پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
 , hozar
شنبه 30 دی ، 23:43
Bashe
ادامه
رهگذر  , 09186890000
1 روز پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
رهگذر  , 09186890000
4 ساعت پیش
بله متاسفانه. این روزا همه دنبال ظاهرن
ادامه
 , hozar
شنبه 30 دی ، 23:44
ولی همه دنبال زیبایی ظاهر میریم
ادامه
همایون , humayun_tanha
شنبه 30 دی ، 18:29
لایک
ادامه
رهگذر  , 09186890000
سلام روز همگی بخیر
لحظه هاتون پراز از شادی و امید به لطف خدا
ادامه
حامد حامد , zenm
نوشته حامد برای رهگذر 1 روز پیش
http://up.facenama.com/file/101467/1441470615128308_mpg.mpg.html
کراس کوردی

کراس کودةری ئاوریشم ئاخی سةختیت بو هة لکیشم
کجی بة خودا سویندت دةدةم ساتی وةرة لات دانیشم
وةرة وةرة لة بة رامبةرم ساتی دانیشة
روزی دوو جاربوج ئة توریی کردوتة بةبیشة
کراسة کةت جیتی مورة توزی هةلیکة زور شورة
دلدار دلیکی دا بة تو توخوا جاو جوان دل مة کورة
وةرة وةرة بة ر بة نجةرة کیلکیلة داری
خوم ئةبم بة میوانت جاو جوان ناسک و نازداری
کراسة کةت کةتان جنة موبارةکت بی شیرینة
لة سةر جی لة من توراوی رةحمت بی بةسیة ئةم قینة
وةرة وةرة توخوا وةرة ئةی شوخی دلدار
من فیدای بالای بة رزتم روزی دوسةد جار
وةرة وةرة توخوا وةرة ئةی شوخی دلدار
من فیدای بالای بة رزتم روزی دوسةد جار
ادامه