کلوب دات کام پس از 12 سال فعالیت خاموش می شود بخوانید ...
دانشگاه محقق اردبیلی , mohghegh

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی , mohghegh

دانشگاه محقق اردبیلی

0نــــفــــــر
عضو شده اند
0نفر عضو شده اند
بیشتر
تعطیل استتعطیل استمشاهده کامل مشخصات
12 فروردین 1384
سرگرمی و طنز
□ این کلوب تعطیل شد .

کلوبهای مشابه

  • پیشینگ , pishing
  • هشت در هشت , 8x8
  • محمد امیر فاتح , mohammadamirfateh
  • مجتمع آموزشی مارال , mojtamemaral
  • شبکه دو سیما , tv2.ir
  • برنامه نویسان بزرگ , Great_programmersتبلیغات