مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh

مهدی افشارزاده

مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh

مهدی افشارزاده

807نــــفــــــر
پسندیده اند
807نفر پسندیده اند
بیشتر
این رسانه به درخواست مهدی افشارزاده ایجاد شده است.
به عنوان یک خبرنگار ، توجه به واقعیت ها جامعه اولویت کارمه . یکی دیگر از خصوصیات مهمی که من در کارم لحاظ می کنم، توجه به عینیت است. به این معنی که خبرنگار باید سعی کنه رویداد ها را همانطور که اتفاق افتاده اند منتشر کند، نه آن طور که خود می خواست اتفاق بیفتد.به عنوان یک خبرنگار ، توجه به واقعیت ها جامعه اولویت کارمه . یکی دیگر از خصوصیات مهمی که من در کارم لحاظ می کنم، توجه به عینیت است. به این معنی که خبرنگار باید سعی کنه رویداد ها را همانطور که اتفاق افتاده اند منتشر کند، نه آن طور که خود می خواست اتفاق بیفتد.مشاهده کامل مشخصات
27 تیر 1395
#سواد_رسانه_ای: مجموعه ای از آگاهی ها و مهارت ها برای مواجهه ی هوشمندانه و ایمن با رسانه ها ...

اعضاء

 • محمد , gole_golab
 • سروش , surosh88h
 • حامد , milad_civil90
 • حاج اقا , masuodi1169
 • 807 نفر

  morebox img
مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh
عارفی را پرسیدند: از اینجا تا خدا چه مقدار راه هست؟
گفت: یک قدم.
گفتند: این یک قدم کدام است؟ گفت: پا بگذار روی خودت.
ادامه
99
مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh
اگر در دل کسی جایی نداری، فرش زیر پایش هم نباش...
جایی که بودن و نبودنت هیچ فرقی ندارد، نبودنت را انتخاب کن. اینگونه به بودنت احترام گذاشته‌ای...
محبوب همه باش، معشوق یکی.
مهرت را به همه هدیه کن، عشقت را به یکی...
با هر رفتنی اشک نریز و با هر آمدنی لبخند نزن؛
شاید آنکه رفته باز گردد و آنکه آمده برود...
و آنقدر محکم و مقتدر باش که با این محبت‌ها و بی‌مهری‌ها زمین‌گیر نشوی...
لازم است گاهی در زندگی، بعضی آدمها را گم کنی تا خودت را پیدا کنی ...
بعضی از آدمها را باید دوست داشت،
اما بعضی‌ها را فقط باید داشت...
ادامه
مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh
برقص

شاد باش

محبت کن

زندگی همین امروز است

زندگی را سخت نگیر ..
ادامه
مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh
هر ساختمان بزرگ ، زمانی فقط یک نقشه ساده بوده

مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید

مهم آینده شماست و چیزی که به آن خواهید رسید...
ادامه