مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh

مهدی افشارزاده

مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh

مهدی افشارزاده

842نــــفــــــر
عضو شده اند
842نفر عضو شده اند
بیشتر
این رسانه به درخواست مهدی افشارزاده ایجاد شده است.
به عنوان یک خبرنگار ، توجه به واقعیت ها جامعه اولویت کارمه . یکی دیگر از خصوصیات مهمی که من در کارم لحاظ می کنم، توجه به عینیت است. به این معنی که خبرنگار باید سعی کنه رویداد ها را همانطور که اتفاق افتاده اند منتشر کند، نه آن طور که خود می خواست اتفاق بیفتد.به عنوان یک خبرنگار ، توجه به واقعیت ها جامعه اولویت کارمه . یکی دیگر از خصوصیات مهمی که من در کارم لحاظ می کنم، توجه به عینیت است. به این معنی که خبرنگار باید سعی کنه رویداد ها را همانطور که اتفاق افتاده اند منتشر کند، نه آن طور که خود می خواست اتفاق بیفتد.مشاهده کامل مشخصات
27 تیر 1395
#سواد_رسانه_ای: مجموعه ای از آگاهی ها و مهارت ها برای مواجهه ی هوشمندانه و ایمن با رسانه ها ...

اعضاء

  • سعید زمردی , hasrat57
  • علی ا , merdad2005
  • امیرعلی  پ , aminferoz
  • وحید کاووسی , vaheidkavoosi
  • 842 نفر

    morebox img
مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh
و رفتنش چیزی از آن کم...!
حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد.
باید که جای پایش در این دنیا بماند.
آدم خوب است که آدم بماند و آدم تر از دنیا برود.
نیامده ایم تا جمع کنیم، آمده ایم تا ببخشیم، آمده ایم تا عشق را ؛
ایمان را ، دوستی را
با دیگران قسمت کنیم و غنی برویم
آمده ایم تا جای خالی ای را پر کنیم
که فقط و فقط با وجود ما پر میشود و بس! بی حضور ما نمایش زندگی چیزی کم داشت.
آمده ایم تا بازیگر خوب صحنه ی زندگی خود باشیم...
پس بهترین بازی خود را به نمایش بگذاریم...‌

ادامه
99
مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh
[https://www.aparat.com/v/ZCPqv]
مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh
[https://www.aparat.com/v/jntg1]
بازدید از نمایشگاه بین المللی بوشهر
ادامه
مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh
[https://www.aparat.com/v/THzNr]
تخریب منازل مسکونی در بوشهر
ادامه
2
1
11
مروارید سیاه , mrvd
سه شنبه 3 مهر ، 08:10
نخسته برادر
ادامه
مهدی افشارزاده , mehdi_afsharzadeh
ساده لباس بپوش؛
ساده راه برو ...
ولی در برخورد با دیگران؛
ساده نباش!
زیرا سادگیت را نشانه میگیرند
برای در هم شکستن غرورت...!
ادامه
7
1
29
مـعصـومـه راد , mass1394
جمعه 30 شهریور ، 22:34
اوهوم
ادامه