لینوکس , linuxclub

لینوکس

لینوکس , linuxclub

لینوکس

11,020نــــفــــــر
پسندیده اند
11,020نفر پسندیده اند
yon.ir/HJr6 مدیرانی كه باهم تبادل داریم لطفا تا ساعت22:30 لینكاتونو داغ كنید فاصله از لینك قبلی هم حداقل 15 دقیقه است ...yon.ir/HJr6 مدیرانی كه باهم تبادل داریم لطفا تا ساعت22:30 لینكاتونو داغ كنید فاصله از لینك قبلی هم حداقل 15 دقیقه است ...مشاهده کامل مشخصات
1 بهمن 1383
سرگرمی و طنز

اعضاء

 • سجاد س , aliboghi
 • مسعود حسینی , masoud4040le
 •  , arminsajjad
 • فرزانه صحرانورد , felora_hem
 • 11020 نفر

  morebox img

آلبوم تصاویر

 • به لینوکس خوش اومدید ............

1 تصویر ...

morebox img
لینوکس , linuxclub
دل نوشته های دو عاشق , Delneveshtehaye2ashegh
من دلم پیش کسی نیست،
خیالت راحت
منمُ یک دل دیوانه ی خاطرخواهت
ادامه
99
12
1
12
محمــــــــــــــــد , raak
دوشنبه 31 اردیبهشت ، 08:15
خیالم راحت
ادامه
لینوکس , linuxclub
دل نوشته های دو عاشق , Delneveshtehaye2ashegh
دیگران چون بروند از نظر
از دل بروند .. .
تو چنان در دل من رفته
که جان در بدنی
ادامه
لینوکس , linuxclub
دل نوشته های دو عاشق , Delneveshtehaye2ashegh
ادامه
6
2
10
مهران سلیمانی , mehran_soleyman
دوشنبه 31 اردیبهشت ، 08:25
زیباست
ادامه
مهران سلیمانی , mehran_soleyman
دوشنبه 31 اردیبهشت ، 08:25
ای آقا اعتماد کجا بود
ادامه
لینوکس , linuxclub
دل نوشته های دو عاشق , Delneveshtehaye2ashegh
ایــن خانم مسلمانے ستــ کہ در لنــدن زندگے میکند...

میگوید:
مثــل همیشہ در متــرو نشستہ بودم
و مثل همیشہ افرادے بہ مـن خیره شده بودنــد
(از روے کنجکاوے یا تأســف،
یا شایـد هم تنـــفر)
کہ برایم مهــم نبود!


یکــ خانمے روبروے من نشسته بود کہ بہ من نگاه میکــرد و من تا نگاهش میکردم تا لبخند بزنم
( لبـــخند البتہ پیدا نیسـت از زیر ایـن حجــاب)
نگاهــش را سریــع برمیگرداند
کہ مثلا من را زیر چشمی دید نمیزده..

اینقـدر این کار را تکرار کرد کہ من با خودمــ گفتم:

حتما بـرم باهاش صحبت کنم و توجیه ش کنـم ...
دیدم بلند شــد،
کیفـش را برداشت
و همیــن کہ خواست پیاده شود ،
سمت من آمد و یکــ کاغذے را تا کرد و به من داد و رفت!با خودم گفتم چے میتونہ باشہ؟
شوخے بچہ گانہ؟!
تهدید بہ مرگــ؟
آدامس جویده شده لای کاغذ؟


کاغذ را که باز کــردم نوشتہ بود:
تو در حجابــت زیبا هستے،
درست مثل ماه کامل در آسمان شب!!
ادامه
18
3
12
محسن ح , habibzadegan1234
دوشنبه 31 اردیبهشت ، 08:31
*****
ادامه
مهران سلیمانی , mehran_soleyman
دوشنبه 31 اردیبهشت ، 08:34
زیباست
ادامه
مهران سلیمانی , mehran_soleyman
8 ساعت پیش
دمش گرم
ادامه
لینوکس , linuxclub
دل نوشته های دو عاشق , Delneveshtehaye2ashegh
ادامه
11
1
8
مهران سلیمانی , mehran_soleyman
دوشنبه 31 اردیبهشت ، 08:36
زیباست
ادامه