دانشگاه ازاد اسلامی واحد خاش , khakh2

دانشگاه ازاد اسلامی واحد خاش

دانشگاه ازاد اسلامی واحد خاش , khakh2

دانشگاه ازاد اسلامی واحد خاش

102نــــفــــــر
عضو شده اند
102نفر عضو شده اند
در سال تحصیلی 83-1382 در شهرستان خاش ، 296 دانشجودر حال تحصیل بوده که از این تعداد 60 درصد در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل بوده اند.در سال تحصیلی 83-1382 در شهرستان خاش ، 296 دانشجودر حال تحصیل بوده که از این تعداد 60 درصد در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل بوده اند.مشاهده کامل مشخصات
1 دی 1385
آموزش و تحصیل

اعضاء

  • رضا بلوچ دوستدار مادرم عایشه صدیقه طاهر , yarcheb
  • ترنم ا , chilak
  • محمود رضایی , sarve_shiraz
  • ندا مدیر , p30neda
  • 102 نفر

    morebox img

کلوبهای مشابه

  • دانشگاهای آزاد مجلسی و مبارکه , imanclub
  • ماکوئیان مقیم شبستر( دانشگاه ) , shabestar_maku
  • دانشگاه آزاد صفاییه (شهر ری- علوم انسانی) , daneshgahe_azad_safaeeye