خانواده ایزو وسیستمهای مدیریتی , isoclub

خانواده ایزو وسیستمهای مدیریتی

خانواده ایزو وسیستمهای مدیریتی , isoclub

خانواده ایزو وسیستمهای مدیریتی

148نــــفــــــر
عضو شده اند
148نفر عضو شده اند
در این كلوب از علاقه مندان به مباحثISOو بحث .تبادل نظرو مشاوره در رابطه با سیستمهای مدیریتی مختلف ISO دعوت میشهدر این كلوب از علاقه مندان به مباحثISOو بحث .تبادل نظرو مشاوره در رابطه با سیستمهای مدیریتی مختلف ISO دعوت میشهمشاهده کامل مشخصات
27 آبان 1384
آموزش و تحصیل

اعضاء

 •  , bitanafas
 • ندا مدیر , p30neda
 • استاد هادی قنبری , hadi_ghanbari
 • شیفته حسن نژاد , shifte_hasannezhad
 • نسیم اشرفی , nasim_ashrafi
 • گلی اقدم , goli_agdam
 • سپیده درخشان , sepide_derakhshan
 • فرزانه مهدی پور , farzane_mehdipour
 • کتایون لطفی , katayoon_lotfi
 • روشنک فریدونی , roshanbanoo
 • الینا دردمند , elina_dardmand
 • دنیا مهردیده , donya_mehrdide
 • ترانه زند , tarane_zand
 • بهاره اسدی , bahare_asadi
 • پگاه منصوری , pegah_mansoori
 • 148 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • مدرسه عالی شهید مطهری , madresemotahari
 • دانشگاه ازاد اسلامی مركز (شهرك غرب) , 26589
 • راهیان دانشگاه , abcclub
 • ورودی های 84 جندی شاپور , jsu84
 • حسابداران ورودی80-81-82 دانشگاه شمال , acounting_entrance80
 • مهندسیIT یزد , it_yazd_cloob