خانواده ایزو وسیستمهای مدیریتی , isoclub

خانواده ایزو وسیستمهای مدیریتی

خانواده ایزو وسیستمهای مدیریتی , isoclub

خانواده ایزو وسیستمهای مدیریتی

148نــــفــــــر
عضو شده اند
148نفر عضو شده اند
در این كلوب از علاقه مندان به مباحثISOو بحث .تبادل نظرو مشاوره در رابطه با سیستمهای مدیریتی مختلف ISO دعوت میشهدر این كلوب از علاقه مندان به مباحثISOو بحث .تبادل نظرو مشاوره در رابطه با سیستمهای مدیریتی مختلف ISO دعوت میشهمشاهده کامل مشخصات
27 آبان 1384
آموزش و تحصیل

اعضاء

 •  , bitanafas
 • ندا مدیر , p30neda
 • استاد هادی قنبری , hadi_ghanbari
 • شیفته حسن نژاد , shifte_hasannezhad
 • 148 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه , firuzkouhuni
 • دانشگاه پیام نور مراغه , daneshgah_payamnor_maraghe
 • مركز مطالعات استراتژیک حقوقی ماهان , lawyerclub