موسسه زبان ایران کانادا , iran_canada

موسسه زبان ایران کانادا

موسسه زبان ایران کانادا , iran_canada

موسسه زبان ایران کانادا

651نــــفــــــر
عضو شده اند
651نفر عضو شده اند
این کلوب جهت دوستداران موسسه زبان ایران کانادا تاسیس شده,که شامل اساتید و هنرجوها می باشد.این کلوب جهت دوستداران موسسه زبان ایران کانادا تاسیس شده,که شامل اساتید و هنرجوها می باشد.مشاهده کامل مشخصات
15 مهر 1384
آموزش و تحصیل

اعضاء

 • نازنین فرمانی , nzanin_1367
 •  , akam1324
 • معصومه س , narcissus1363
 • بوریس کارلوف , sedayesanginesokot
 • هستی آتیش , atish_tanha007
 • تنهای تنها  , haaaney
 • مصطفی انصاری , mostafaa1993
 •  , gol_pooch
 • جواد هههه , troy_jey
 • بهمن م , bahmanpars
 • علی رضا نظامی , ne1373
 • حسین  , rezaei307
 • سونیا شادان , soniashadan
 • آیســــــان بانوی پــــــایــــــیز , bah23
 • علی محمدی , bg10
 • 651 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • دانشكده پزشكی كرمانشاه , ksm
 • پنجاه و هشت كلاسه , 58classroom
 • دانشگاه پیام نور خمین , pnukhomeinuni
 • مدارس دهخدادرکاشان , azdehkhoda09
 • مركز بررسی های دكترینال امنیت بدون مرز(اندیشكده ی اعتلای فرهنگی) , dacsb
 • موسسه اپتک مرکز تبریز , aptechclubتبلیغات