شعر و غزل , ghazalclub

شعر و غزل

شعر و غزل , ghazalclub

شعر و غزل

432نــــفــــــر
عضو شده اند
432نفر عضو شده اند
کلوبی برای شاعران و دوستداران شعر و ادب پارسیکلوبی برای شاعران و دوستداران شعر و ادب پارسیمشاهده کامل مشخصات
20 مرداد 1385

اعضاء

  • محمد سعیدی , baggioo
  • هادی  پدرخانده , hadikaramibonabi
  • عبداله محمدزاده ساما شاعر و ترانه سرا , saman_amz
  • هولدن کالفیلد , kurt_cobin
  • 432 نفر

    morebox img

کلوبهای مشابه

  • چه کسی بود صدا زد سهراب , sohrabsepehriclub