دوستداران کتاب خوانی ( رُمان ) , freindsbook

دوستداران کتاب خوانی ( رُمان )

دوستداران کتاب خوانی ( رُمان ) , freindsbook

دوستداران کتاب خوانی ( رُمان )

361نــــفــــــر
عضو شده اند
361نفر عضو شده اند
انسان امروز اگر مطالعه ی جدی ادبی نداشته باشد از قافله جا می ماندانسان امروز اگر مطالعه ی جدی ادبی نداشته باشد از قافله جا می ماندمشاهده کامل مشخصات
9 تیر 1385
بده اون کتاب جدیدو بخونم...زود باش...زوووووووود

اعضاء

 • سینا شایگان , sina674
 • زهیر قدسی , setareyesokr
 • سامان , pink_panther20
 • عقیل ذکریایی , aghil1991
 • 361 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • راستگوها , trueness
 • حکیم نظامی گنجوی , hakim_hezami_ganjavi
 • انجمن شاعران دیوانه , crazypoem